ענתבי קנס את הכשרה ביטוח בכחצי מיליון שקל

זאת בשל מסירת מידע לא מלא לממונה בהודעה אשר הוגשה בעניין מכירת 2.5% ממניות הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ■ עוד נקנסו - מיטבית עתודות פנסיה, מגדל ניהול קופות גמל והראל גמל

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, ידין ענתבי, הטיל קנסות כספיים על "הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ", "מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ", "מגדל ניהול קופות גמל בע"מ" ו"הראל גמל בע"מ".

הקנס על הכשרת הישוב, בסך 484,800 שקל, הוטל בשל מסירת מידע לא מלא לממונה בהודעה אשר הוגשה בעניין מכירת 2.5% ממניות הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ.

עוד הוטל על הכשרת הישוב קנס נוסף של 37,500 שקל בשל הפרת הוראות המפקח על הביטוח הנוגעות לכללי פרסום מידע באתר האינטרנט של חברת הביטוח, וכן קנס בסך של 37,500 שקל בשל הפרת הוראות המפקח בכך שהחברה ציינה על תעודות הביטוח שהפיקה את גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע, באופן שאינו תואם את ההוראות.

על פי האוצר, מדובר בפגיעה מהותית בעניינם של מבוטחים שכן מבוטח עלול לחשוב שאין כיסוי לנהגים מתחת לגיל הנהג שצוין על תעודת הביטוח.

הקנס על מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, בסך של 37,500 שקל הוטל בשל עריכת שינויים בבקשות העברת כספים של מבוטחים ללא ידיעתם - בניגוד להוראות הדין הנוגעות להעברת כספים בין קרנות פנסיה.

הקנס על מגדל ניהול קופות גמל בע"מ, בסך של 37,500 שקל, הוטל בשל הפרת הוראות הנוגעות לכללי פרסום התשואה של הגופים המוסדיים, כאשר, בין היתר, פרסמה תשואה נטו במקום תשואה ברוטו.

הקנס על הראל גמל בסך 33,750 שקל הוטל מכיוון שהחברה לא המציאה למשרד המפקח מסמכים בנוגע לפתיחת חשבון של עמית בקופת גמל אשר נתבקשה להמציא.

המסמכים נדרשו על מנת לברר תלונה שהוגשה ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

בהחלטתו קבע הממונה שעל חברה מנהלת להמציא מסמכים אשר נדרשו ממנה ולעשות כן במועד גם אם המסמכים המבוקשים מצויים בידי מי שמפעיל מטעמה את קופות הגמל ולא בידיה היא.

צרו איתנו קשר *5988