פשרה בייצוגית: דיסקונט יעניק לבעלי חשבון ני"ע הטבה בסך 3 מיליון שקל

עפ"י הפשרה, בעלי חשבונות ני"ע בתקופה שבין יוני 2002 ליולי 2008 ייהנו מפטור מעמלת מינימום בגין ביצוע פעולות קנייה/מכירה של ני"ע בבורסה בת"א ובחו"ל לתקופה של 362 יום

בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הסכם פשרה בבקשה לאשר תביעה ייצוגית בהיקף של 60 מיליון שקל נגד בנק דיסקונט , לפיו הבנק יעניק לבעלי חשבון ניירות ערך בתקופה שבין יוני 2002 ליולי 2008 הטבה בגובה של 3 מיליון שקל. ההטבה כוללת פטור מעמלת מינימום בגין ביצוע פעולות קנייה/מכירה של ניירות ערך בבורסות תל-אביב ובחו"ל לתקופה של 362 יום.

התובע, אמיר פונדמינסקי, טען כי הבנק גבה עמלת קנייה/מכירה של ניירות ערך שלא כדין. לדבריו, במקרים של הוראת ביצוע של קנייה/ מכירה של ניירות ערך המחולקת למספר ביצועים חלקיים, גבה הבנק מהלקוח בגין כל ביצוע חלקי עמלה או עמלת מינימום. זאת, למרות שבתעריפון העמלות של הבנק אין כל התייחסות לביצועים חלקיים של הוראת הלקוח כאל הוראות ביצוע נפרדות ולגביית עמלות בנפרד בגין כל ביצוע חלקי. כתוצאה מכך, טען התובע, גבה הבנק עמלה כוללת הגבוהה מעמלת הקנייה/מכירה המוסכמת.

הבנק טען בתגובה כי לפי תעריפון הבנק העמלה מחושבת בגין פעולה בנייר ערך ולא בגין הוראה, והוא רשאי לגבות עמלה בגין כל ביצוע חלקי המהווה פעולה בפני עצמו. עם זאת, הבנק הבהיר כי הורה להחזיר ללקוחות, להם לא בוצע איחוד ביצועים ושחויבו לפחות בביצוע אחד בעמלת מינימום, את חלק העמלה העודף על זה שהיה נגבה לו אוחדו הוראות הביצוע.

הטעיית צרכן

בהתאם להסכם הפשרה שהושג בין הצדדים, 28,282 בעלי חשבונות ניירות ערך בתקופה הרלוונטית, שביצעו פעולות קנייה/מכירה בהם פוצלה הוראה למספר פעולות נפרדות, שבגינן נגבתה עמלה בנפרד - ייהנו מההטבה.

לפי ההסכם, בכל פעולה של קניית/מכירת ניירות ערך, שבגינה סכום העמלה האחוזית יהיה נמוך מעמלת המינימום הקבוע בתעריפון העמלות של הבנק - בעל החשבון יהיה פטור מתשלום עמלת המינימום ויידרש לשלם את העמלה האחוזית בלבד.

בית המשפט ציין כי במקרה הנדון עילות התביעה הם הטעיית צרכנים ואי-גילוי נאות, הפרת הסכם ההתקשרות ותרמית.

בית המשפט קבע כי הסכם הפשרה הגיוני, סביר וראוי, וכי הוא יגרום לכך שבעלי החשבון לא יוטעו בעתיד וגם יקבלו הטבה בעבור מעשי העבר.

המחוזי אישר גם תשלום תגמול לתובע הייצוגי בסך 150 אלף שקל; ושכר-טרחה בסך 300 אלף שקל שיחולק בין שני באי-כוחו, עוה"ד עפר פירט ודקל ברוקמן. (ת.א. 2443/07).

צרו איתנו קשר *5988