דמרי בדרך לגיוס חוב: מידרוג אישרה את דירוג האשראי של החברה

חברת הדירוג אישרה דירוג A3 לסדרות האג"ח ב' ו-ג' של חברת הבנייה והעלתה את אופק הדירוג מ"שלילי" ל"יציב"

סוכנות הדירוג מידרוג אישרה מחדש דירוג A3 לסדרות האג"ח ב' ו-ג' של חברת הבנייה י.ח. דמרי והעלתה את אופק הדירוג מ"שלילי" ל"יציב". כמו כן, אישרה מידרוג דירוג זהה להנפקת סדרה חדשה, בסכום של עד 100 מיליון שקל, אשר פירעונן יהיה ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2013.

במידרוג ציינו, כי אישור מחדש של דירוג הסדרות נתמך, בין היתר, בשיעורי מכירות גבוהים, שיעורי רווחיות גולמית הגבוהים מהממוצע בענף, משיפור ביחסי האיתנות של החברה במהלך השנה האחרונה, צבר קרקעות לא משועבדות התורם לגמישותה הפיננסית של החברה, היקף חוב האג"ח נמוך בעקבות פירעון על פי לוח הסילוקין ורכישה של אג"ח ומחיקתו ממסחר ורמת נזילות גבוהה, המתבססת על יתרת המזומן בקופה ותזרים מזומנים עתידי, ממסירת דירות בפרויקטים בביצוע.

לפי מידרוג, שדרוג האופק ל"יציב" נובע מהסרת חוסר הוודאות וההאטה ששררו בשוק הנדל"ן למגורים בישראל והחשש מפני השפעת המשבר הכלכלי על הביקוש לדירות מגורים ומחירן. כמו כן, החברה שומרת על יציבות בהיקף פעילותה ונתוניה הפיננסיים.

י.ח. דמרי, שהוקמה ב-1989, עוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה דמרי בניה מספר נכסים מניבים בישראל. כמו כן, עוסקת באמצעות חברות בנות ובאמצעות חברות פרויקטים ביזום והקמה של פרויקטים למגורים ומסחר בחו"ל, בעיקר במזרח אירופה. בין הפרויקטים המרכזיים של החברה: "מגדלי דמרי על הים" בנתניה, "דמרי טאוורס", ו"פסגת דמרי" במודיעין, "נאות דמרי" בגן יבנה, "דמרי גולד" בהר חומה, "צמרות דמרי" בראשל"צ ופרוייקטים נוספים.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988