ריקושט מאפריקה: גלובל פייננס 8 לא תשלם 177 מיליון שקל

המשקיעים העיקריים במוצר הם כלל, מגדל שוקי הון, דש איפקס ופסגות

הצרות של מחזיקי אג"ח ט' שהנפיקה אפריקה ישראל הן גם הצרות של מחזיקי אג"ח גלובל פייננס 8, שהיו אמורים לקבל ב-19 בנובמבר לידיהם סכום של 177 מיליון שקל, מפירעון סדרה ט'.

מנפיקת המוצר הפיננסי גלובל פייננס 8 היא שותפות בבעלות שווה של דש ניירות ערך ושל קבוצת משקיעים הכוללת את רמי ירדן, ד"ר דוד כהן ואחיינו, גדעון תדמור (מנכ"ל דלק אנרגיה). המשקיעים העיקריים במוצר הם כלל, מגדל שוקי הון, דש איפקס ופסגות.

איגרות החוב מסדרה 8 מגובות על ידי מספר גדול של סדרות אג"ח פרטיות, שהועברו לגלובל פייננס על ידי הגופים המוסדיים. זו ארזה אותן לשלוש סדרות בעלות רמת סיכון שונות (א' עד ג'), הנפיקה אותן בבורסה, והפכה את איגרות החוב הפרטיות של המוסדיים לאג"ח סחיר. בנוסף קיימות בגלובל פיינס 8 גם סדרות ד' הסחירה, ו-ה' הפרטית, הנחותה בזכויותיה.

סדרות א' עד ג' של החברה מגובות ב-150.1 מיליון שקל באיגרות חוב מסדרה ט' של אפריקה, שהייתה פרטית עד לפני מספר חודשים. בסדרות ד' ו-ה' יש לחברה חשיפה של 26.5 מיליון שקל לאג"ח ט'. בסך הכל היקף החשיפה במונחי תזרים מהוון עומד על כ-10% מסך תיק אגרות החוב של גלובל פייננס 8.

בגלובל פייננס לא חיכו לרגע האחרון, וכבר ביום חמישי שעבר הפחיתו את הקרן שהיו אמורים מחזיקי האג"ח לקבל מפירעון סדרה ט' של אפריקה, ופיצלו אותה מיתרת קרן האג"ח. כך, מי שהחזיק באג"ח של גלובל פייננס 8 ביום חמישי הקודם, יראה בחשבונו נייר ערך חדש בשם "גלובל 8 חש", המייצג את החוב שלא שולם בגין אג"ח ט' של אפריקה, וכן אג"ח י' של אפריקה ואיגרת החוב של צים, שמועד פירעונן עדיין לא הגיע. ההיקף הכולל של "גלובל 8 חש" הוא כ-300 מיליון שקל.

במידה שבעתיד יתקבלו תקבולים מאפריקה על חשבון איגרות חוב אלו, הם יועברו למחזיקים בנייר ערך זה, ולא למחזיקי גלובל פיינס 8 בעת התקבול. שיעור הפחתת הקרן בסדרות א'-ד' של גלובל פייננס 8 נע בין 7.68% מהקרן בסדרה א' ל-17.01% בסדרה ב'.

צרו איתנו קשר *5988