נציגות אג"ח ט' של אפריקה לא שילמה אגרה להוצל"פ - והמהלך נותר חסר שיניים

(עדכון) - תיק ההוצאה לפועל נגד החברה נפתח לפני 3 ימים, אך כל עוד לא שולמה האגרה - המהלך חסר שיניים ■ מחזיקי אג"ח ט' טוענים כי אפריקה ישראל שילמה בחודשים האחרונים תשלומי אג"ח בסך של 135 מיליון שקל, אך התשלום היחיד שבחרה לא לבצע הוא של קרן האג"ח מסדרה ט'

3 ימים לאחר שנציגי אג"ח ט' של אפריקה ישראל פתחו תיק בהוצאה לפועל נגד החברה, ל"גלובס" נודע כי הנציגות כלל לא שילמה את האגרה בסך 10 מיליון שקל והיא מנסה להשיג פטור מן התשלום. המשמעות היא שהמהלך חסר שיניים כל עוד תשלום האגרה לא יועבר.

מוקדם יותר היום נודע כי נציגות מחזיקי איגרות החוב מסדרה ט' הגישה היום (ב') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב את תגובתה והתנגדותה לבקשת אפריקה ישראל לכנס אסיפת נושים אחת לכל 13 סדרות האג"ח שהנפיקה החברה, לצורך דיון והצבעה על אישור ההסדר בהתאם למתווה המוצע על-ידה.

לטענת הנציגות, למחזיקי אג"ח ט' יש אינטרסים (סטטוטוריים, חוזיים, משפטיים וכלכליים) השונים באופן מהותי מהאינטרסים של מחזיקי האג"ח אחרות, ואלה מחייבים לסווג אותם כקבוצת סוג נפרדת לצורך הצבעה על אישור הסדר נושים כלשהו, קל וחומר על אישור הסדר החוב.

עוד נטען בתגובת הנציגות כי יהירותה של אפריקה ישראל הגיעה עד כדי כך שלמרות שהיא מודעת לכך שמונח על שולחנה חיוב שטרי נכבד לפירעון ביום 10.11.09, שהינו בסטטוס של פסק דין, ולמרות מכתבי התראה שקיבלה בעניין - היא לא טרחה אפילו לפנות לבית המשפט בבקשה "להכשיר" את אי-התשלום במועד.

חרף זאת הגישה החברה, פחות מ-24 שעות לפני המועד הנקוב לתשלום הקרן, בקשה לכינוס אסיפת נושים לאישור מתווה הסדר שנרקח בינה לבין נציגות יתר מחזיקי האג"ח.

לדברי נציגות אג"ח ט', באמצעות משרד עוה"ד גיא גיסין ושות', המהלך שהובל על-ידי אפריקה ישראל ל"ארגון מחדש" של חובותיה למחזיקי איגרות החוב שלה, נועד מלכתחילה לייצר מצב משפטי בו תוכל החברה לחייב את מחזיקי אג"ח ט' לוותר על זכויותיהם הברורות על-פי האיגרת, לטובת האינטרסים של בעלי המניות בחברה ושל מחזיקי האג"ח האחרות שלה.

חשד להעדפת נושים אסורה

עוד לטענת הנציגות, אפריקה ישראל שילמה במהלך התקופה מאז הודעתה על כוונתה לבצע "ארגון מחדש" של חובותיה ועד היום, ריביות ותשלומים שוטפים לכלל מחזיקי איגרות החוב השונים בסך כולל של 135 מיליון שקל. ואולם, לטענתם, התשלום היחיד שהיא בחרה להימנע מלבצעו הינו תשלום קרן האג"ח למחזיקי סדרה ט'.

לטענת הנציגות, אבחנה פסולה זו בין תשלומי קרן וריבית אין לה כל בסיס חוקי שהוא, והיא עלולה להיחשב כהעדפת נושים אסורה, וכן "לא ניתן לאחוז במקל בשני קצותיו".

דהיינו, אם וככל שהחברה גורסת כי היא חדלת פירעון - הרי שכל הפעולות שביצעו היא והנהלתה במהלך 3 החודשים שקדמו למועד חדלות הפירעון (יום 30.8.09), במהלכם פרעה החברה סך העולה על מיליארד שקל, חשודות בהעדפת נושים כבדה. ואם וככל שהחברה אינה חדלת פירעון - אזי עליה לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד קיומם.

לדברי נציגות אג"ח ט', היות שההסדר המוצע מופנה אך ורק למחזיקי האג"ח השונות ולא לכלל הנושים, מדובר בהסדר סלקטיבי, וממילא לא ניתן לראות בחברה חדלת פירעון. כמו כן, יש לדחות את הטענה כי יש לראות בחברה כחדלת פירעון, לנוכח קיומן התיאורטי של עילות פירעון מיידי למחזיקי איגרות החוב הארוכות.

לטענת מחזיקי אג"ח ט', שהסתייעו בפרופ' ציפורה כהן, קיימת להם עילת תביעה פוטנציאלית ייחודית נגד נושאי משרה שונים באפריקה ישראל, לרבות בעילות של הפרת חובות זהירות ו/או אמונים, רשלנות, מצגים מטעים, פרסום מידע מטעה בתשקיף ועוד.

צרו איתנו קשר *5988