מהפך: רשות ני"ע מבטלת היתרון לקרנות על פני תעודות הסל

לפי תיקון 14 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, אותו אישרה אתמול הרשות לני"ע, תוסדר פעילותן של תעודות הסל, והן יועברו ממשטר של פיקוח למשטר של דיווח, בדומה למשטר החל על קרנות נאמנות

רק לפני כשלושה חודשים נראה היה כי רשות ניירות ערך מעוניינת לקבור את ענף תעודות הסל, כשהודיעה על השקת קרנות הסל שיתחרו בתעודות. אתמול (ב') הודיעה רשות ני"ע, בראשות פרופ' זוהר גושן, כי אישרה את תיקון 14 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, שיסדיר את פעילותן של תעודות הסל, ויעביר אותן ממשטר של פיקוח למשטר של דיווח, בדומה למשטר החל על קרנות נאמנות. בנוסף יסדיר התיקון את פעילות קרנות הסל. בכך, מבטלת למעשה הרשות את היתרון הרגולטורי שהיה לקרנות על פני תעודות הסל, מבחינת "הביטחון" למשקיעים בהן, ומטשטשת את ההבדלים המהותיים בין שני המוצרים.

התיקון יכלול הגדרה מחדש של תעודות סל ויבטל את "סיכון המנפיק". סיכון זה, נובע מכך שתעודת סל היא התחייבות של מנהל התעודה להעניק את תשואת המדד, ולכן היא טומנת בחובה סיכון שהמנהל לא יעמוד בהתחייבות. המצב כיום הוא שיש הבדל במחירה של אותה תעודת סל בין מנהלי התעודות השונים. הבדל זה הולך ונהיה משמעותי ככל שהתעודה עוקבת אחרי מדד פחות סחיר. יתרה מכך, משקיעים בתעודות סל נחשבים כיום כנושים שהנכסים בהם משקיעה התעודה משועבדים לטובתם.

כעת, המשקיעים ייחשבו כבעלי הנכסים אחריהם עוקבות התעודות, ואלה יכללו התחייבות של מנהל התעודה לתת למשקיע בדיוק את השווי ההוגן של הנכסים בהם משקיעה התעודה. כך, במידה שבתעודה מסוימת יצברו סכומים מעבר לשווי הנכסים, יוכל מנהל התעודה למשוך אותם לכיסו.

עוד לפי התיקון, תעודת סל תונפק בהסכם בין מנהל תעודת סל לנאמן, ותהיה מורכבת מיחידות, שכל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי תעודת הסל.

בנוסף לכך, מנהלי תעודות הסל יהיו מחויבים לנורמות החלות כיום על מנהלי קרנות, ולפיהן מנהלי התעודות יהיו חייבים ברשיון, יוטלו עליהם מגבלות בקשר לנתח שוק, לאופן ניהול התעודות, מגבלות על נכסים שמותר להחזיק ועוד.

באשר לקרנות הסל, הרי שהרשות תאפשר מנגנון "גיור" מהיר, לפיו קרנות מחקות יוכלו להירשם למסחר ובכך להפוך לקרנות סל. נזכיר כי קרנות סל הן קרנות נאמנות מחקות, העוקבות אחר מדד או מספר מדדים של הבורסה, שיחידותיהן יסחרו בבורסה, כנייר ערך לכל דבר. הרשות תאפשר גם לתעודות סל להפוך לקרנות סל.

התיקון קובע עוד כי מנהל הקרן יהיה גם עושה שוק ביחידות הקרן ויספק ציטוטים לאורך כל יום המסחר. מנהל הקרן בעצמו לא יוכל לבצע עסקאות ביחידות הקרן מחוץ לבורסה, אך יחידות הקרן יוכלו להיסחר, כמו כל ני"ע, במסחר יומי רגיל בבורסה.

צרו איתנו קשר *5988