פועלים על אזורים: ביצועים מרשימים בבנייה למגורים בישראל

לדעת האנליסטית של בנק הפועלים החברה "נסחרת בשווי הוגן" ■ חוזרת על המלצת "תשואת שוק" ומחיר יעד של 29.3 שקל ■ אזורים בוחנת את מימוש הפעילות במזרח אירופה, המהווה נטל משמעותי על מאזנה

"אזורים נסחרת בשווי הוגן" כותב האנליסטית תמר ברינקר מיחידת המחקר בבנק הפועלים ומותירה את המלצתה לחברה שבשליטת בוימלגרין (63.8%) "תשואת שוק" עם מחיר יעד של 29.3 שקל, מחיר המגלם למניה דיסקאונט של כ-17.7% על השווי הנכסי של הקבוצה המוערך על ידיה בכ-1.02 מיליארד שקל.

להערכת פועלים, פעילות הליבה של אזורים - בנייה למגורים בישראל, ממשיכה לרשום ביצועים מרשימים. לחברה מלאי קרקעות באזורי ביקוש, בחלקו הגדול עם תב"ע מאושרת, המאפשר לחברה תגובה מהירה כמענה על עלייה בביקושים. יחד עם זאת, מתרבות ההערכות כי שוק הדיור בישראל מתקרב למיצוי ונראה כי במקביל להמשך העלאות הריבית השקלית וחזרת אלטרנטיבות השקעה, צפויה בלימה בעליית מחירי הדירות ובביקושים.

בנוסף מציינת האנליסטית כי לאזורים נטל משמעותי, בדמותה של קבוצת לגנא. החברה החלה במהלך למכירת פעילות זו, לכשיושלם יתרום המהלך להורדה משמעותית בהתחייבויות הקבוצה ולצמצום החשיפה לאזור בסיכון גבוה.

ברינקר מציינת כי עד לאחרונה ראתה אזורים באוקראינה את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים, בה היא פועלת בשותפות עם קבוצת לגנא (שבדוחותיה ברבעון השני הופיעה אזהרת "עסק חי" בשל הרעה במצבה הכספי). אזורים בוחנת את מימוש הפעילות במזרח אירופה, המהווה נטל משמעותי על מאזנה של החברה. הסרת נטל זה תתרום להורדה משמעותית בהתחייבויותיה במאזן המאוחד של החברה ותפחית את החשיפה לשווקים אלו.

לאזורים מלאי קרקעות לבניית כ-7,500 יחידות דיור בישראל, בניכוי שותפים ובעלי הקרקע לקומבינציה, כאשר לכ-4,800 יחידות דיור מתוכם תב"ע מאושרת וכ-1,000 יח"ד מצויות בתהליכי אישור. לדברי האנליסטית "מלאי קרקעות זה מספק לאזורים את הגמישות ומאפשר לה להגיב במהירות לשינוי בביקושים בשוק".

צרו איתנו קשר *5988