מקלט המס בדנמרק

המדינה היחידה בעולם שבה דיבידנדים מחברת אחזקות נהנים מפטור כפול ממס

אם משקיעים באירופה כדאי לשקול להקים חברת אחזקות בדנמרק, פעולה פשוטה יחסית אשר תניב חיסכון במס. דנמרק, מסיבות שנפרט להלן, היא אחת המדינות האטרקטיביות ביותר למשקיעים ישראליים בעלי פעילות במדינות שונות באירופה.

ההקלה במסים למשקיעים מישראל נובעת משילוב הוראות המס בדנמרק, חקיקה אירופאית, בשיתוף הוראות באמנה למניעת כפל מס חדשה שנחתמה לאחרונה בין ישראל לדנמרק.

בנוסף להקלות המס, דנמרק מתאימה מאוד לקידום יזמות ועסקים. בדירוג שערך המגזין "פורבס" לאחרונה, דנמרק דורגה במקום ה-1 מתוך 127 המדינות שהכי טוב לעשות בהן עסקים.

הקלות המס בדנמרק

אם הקמתם חברה בדנמרק, הרי שאתם צפויים לשלם מס חברות בדנמרק בשיעור 25%. אולם, אם הקמתם "חברת אחזקות" בדנמרק, המחזיקה בחברות-בנות במדינות שונות באיחוד האירופי, הרי שבתנאים מסוימים תהיו פטורים ממס על הכנסות החברה מדיבידנד ורווחי הון.

הפטור ממס תלוי בהתקיימות מספר תנאים, ובעיקר שחברת האחזקות תחזיק שיעור מינימלי במניות של חברות-הבנות (10%-15%), וכן שהאחזקה תהיה לתקופה מינימלית של 12 חודשים.

בהתאם לחקיקה אירופאית, קיים גם פטור מ"ניכוי מס במקור" ביחס לדיבידנדים המועברים לחברת האחזקה בדנמרק. כך יוצא שהדיבידנדים זוכים ל"כפל פטור ממס". ההכנסות מדיבידנד אינן חייבות במס במדינות המושב של החברות-הבנות, ואינן חייבות במס בדנמרק.

אמנת המס החדשה בין ישראל לדנמרק

אמנה חדשה למניעת כפל מס נחתמה לאחרונה בין ישראל ודנמרק, והיא אמורה להיכנס לתוקף כבר בתחילת שנת 2010. האמנה החדשה מחליפה אמנה מיושנת מאוד משנת 1966.

אחת ההוראות המעניינות באמנה החדשה והאטרקטיבית למשקיעים מישראל היא ביחס למיסוי דיבידנדים.

בהתאם לאמנה החדשה יחול פטור מניכוי מס במקור, אם מקבלת הדיבידנדים היא חברה שהחזיקה 10% ומעלה במניות החברה המשלמת את הדיבידנדים, ואחזקה זו היתה בתקופה רצופה של שנה ומעלה. המשמעות היא שאם הקמתם חברת אחזקות בדנמרק, הרי שבתנאים שנזכרו לא יחול ניכוי מס במקור מהדיבידנדים המועברים לישראל.

כך יוצא ששילוב הוראות אמנת המס החדשה עם הדין הפנימי בהולנד מאפשר הזרמת דיבידנדים מחברות שונות באיחוד האירופי, דרך דנמרק ועד ישראל, מבלי שישולם מס באירופה.


סוכריית מס נוספת

אם הקמתם חברת אחזקות בדנמרק, ואתם מחזיקים בה באמצעות חברת ישראלית, ניתן יהיה לעשות שימוש במנגנון הנקרא "זיכוי עקיף". הכוונה היא שתשלמו מס חברות בישראל בשיעור של 25% החל מינואר 2010, ותקבלו זיכוי על סך המסים ששולמו מחוץ לישראל.

מבחינה פרקטית, אם חברת האחזקות מדנמרק מחזיקה בחברות זרות באיחוד האירופי הכפופות לשעורי מס בגובה של 25% ומעלה - הרי שבנוסף לפטורים שנזכרו לעיל, תהיו פטורים גם מתשלום מס בישראל.

כמו בכל תכנון מס בינלאומי, יש להיזהר מאוד בהקמת מבנה האחזקות, שכן תכנון לקוי עשוי לחשוף את המשקיעים למיסוי ישראלי ואף לכפל מס. לפיכך, מומלץ לגבות את התכנון בחוות-דעת משפטית-מיסויית המאשרת את פרטי התכנון.

  1. אבי נוב הוא ד"ר במיסוי בינלאומי, עורך דין המייצג לקוחות מישראל ומהעולם בתחום המיסוי ומרצה בבית-הספר למשפטים ובבית-הספר למינהל עסקים של המכללה למינהל-המסלול האקדמי.
  2. ניתן לפנות אליו במייל: avinov@bezeqint.net