ה-IFRS יחול על חברות קטנות ובינוניות החל מינואר 2015

כך קבע המוסד לתקינה חשבונאית בראשות דב ספיר ■ חברות יוכל לאמץ את התקן באופן וולנטרי החל מדו"חות 2011

המוסד לתקינה חשבונאית, בראשות דב ספיר, אישר השבוע את נוסח ההחלטה בדבר החלת IFRS על חברות קטנות ובינוניות. על-פי נוסח ההחלטה שאושר, התקן יחול על החברות החל מינואר 2015. בצד זה, חברות יוכל לאמץ את התקן באופן וולנטרי החל מדו"חות 2011.

על-פי החלטה המוסד לתקינה שאושרה, הוועדה המקצועית תחיל את תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לחברות קטנות ובינוניות הל מ-2015, כאמור. מועד התחולה ייבחן שנית במהלך התקופה, וזאת לאור הניסיון שייצטבר מהחלת התקן בעולם.

הוועדה תפרסם הצעה לתקן שתאפשר את אימוצו על-ידי החברות הקטנות והבינוניות החל מדו"חות ינואר 2011.

למעשה, החל מתחולת התקן, תקני החשבונאות הישראלית יחולו רק על ענפים ספציפיים כמו מלכ"רים, כולל בתי-חולים וקופות-חולים.

לדברי רו"ח שלומי שוב, מומחה ל-IFRS ומנהל תוכנית חשבונאות בבית-הספר למינהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה, מדובר בהחלטה עקרונית המצעידה את ישראל לסטנדרטים בינלאומיים.

לדבריו, "המעבר ל-IFRS עבור ישויות קטנות ובינוניות יפתור את הבעיה שנוצרה כתוצאה מהמעבר של החברות הציבוריות ל-IFRS, כשהדיווחים של החברות הפרטיות הוזנחו קצת ואפילו לא נלמדים היום במוסדות להשכלה הגבוהה. החברות הפרטיות אמנם המשיכו ליישם את התקינה הישראלית, אך התקינה הישראלית חלקית בלבד ולא נותנת מענה לכל הבעיות הדיווחיות, וכן כבר לא 'מתוחזקת' כפי שהיתה בעבר. במקום מסוים, המעבר של החברות הציבוריות ל-IFRS גרם לדרדור מה של רמת הדיווח של החברות הפרטיות".

"לחברות פרטיות יכולות להיווצר הזדמנויות דיווחיות מעניינות בשנים הקרובות כתוצאה מהאפשרות ליישם את ה-IFRS עבור חברות קטנות ובינוניות באופן וולנטרי. יחד עם זאת, הנושא ידרוש מאמצים רבים להכשיר את רואי החשבון שלא מכירים מספיק טוב את ה-IFRS", אומר שוב.

צרו איתנו קשר *5988