בקרוב: עמותות שנקלעו למצוקה יוכלו להתמזג ולאחד פעילות

ועדת החוקה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העמותות של ח"כ זבולון אורלב, שזכתה לתמיכת הממשלה ונועדה בין היתר לתת מענה למצוקה הכלכלית של עמותות

ועדת החוקה של הכנסת אישרה אתמול (ג') לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 12) (מיזוג עמותות) של ח"כ זבולון אורלב, שזכתה לתמיכת הממשלה ונועדה בין היתר לתת מענה למצוקה הכלכלית של עמותות, באופן שיתאפשר לעמותות להתמזג, לאגד משאבים ולאחד פעילות.

רשות התאגידים, שכוללת בתוכה גם את רשם העמותות וההקדשות, פעלה לשכלול ההצעה המקורית - כך שתענה הן על צרכי העמותות והן על צרכי תורמים וגורמים שהעבירו כספים ונכסים לעמותות באמצעות פיקוח על תהליך המיזוג והסדרים שונים.

הצעת החוק מאפשרת ומסדירה לראשונה מיזוג בין שתי עמותות או יותר או בין עמותה למטרות ציבוריות לבין חברה לתועלת הציבור. בחוק היום קיימת הסדרה מפורשת רק של אפשרות מיזוג בין חברות לתועלת הציבור לבין עצמן, שאף עליה תחול כעת ההסדרה המפורטת של מיזוג בין עמותות.

הצעת החוק קובעת כי המיזוג יתבצע לפי הוראות חוק החברות, אך היא כוללת התאמות הנדרשות לגופים נטולי כוונות רווח. בהצעה נקבע מהם השיקולים המיוחדים למיזוג - מטרות, נכסים ומחוייבויות, במיוחד כלפי תורמים, שכן לעיתים תורם מרים תרומה לתאגיד מסוים, למטרה מסוימת או לפרויקט מסוים, ולכן יש להבטיח ככל האפשר המשך עמידה בהתחייבות כלפיו גם בעקבות המיזוג.

האסיפה הכללית תידרש לאשר את המיזוג ברוב של 75% מהנוכחים והמצביעים (בדומה לרוב הדרוש לקבלת החלטה על פירוק חברה), אלא אם נקבע רוב אחר בתקנון העמותה. המיזוג יהיה טעון אישור של בית המשפט המחוזי, לאחר שרשם ההקדשות או העמותות יקבל הזדמנות להביע עמדתו בהליך, וכך יוצגו לשופט האינטרסים של התורמים לעמותות ותיבחן עמידת העמותות בדרישות החוק.

בית המשפט יידרש לבחון בין היתר את מטרות המיזוג והקשר בין התאגידים המתמזגים, על מנת להבטיח כי המיזוג עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי ומקדם את המטרות הציבוריות של התאגידים המתמזגים, מבלי לפגוע במחוייבויות של מי מהתאגידים המתמזגים. הוא יוכל להתנות את המיזוג בהסדרים שונים.

צרו איתנו קשר *5988