למדו לקח: החברות הסלולריות החליטו לשתף פעולה עם NERA

בפעם הקודמת כאשר משרד התקשורת הפחית את תעריפי הקישוריות בסלולר, התנגדו החברות לשתף פעולה עם חברת הייעוץ ששכר משרד התקשורת, וזו ביססה העבודה על הערכות ונתונים שהיו בידי המשרד

החברות הסלולריות החליטו, כלקח מן העבר, לשתף פעולה עם NERA, חברת הייעוץ ששכר משרד התקשורת לצורך הפחתת תעריפי הקישוריות בסלולר. כזכור, בפעם הקודמת כאשר משרד התקשורת הפחית את תעריפי הקישוריות בסלולר, התנגדו החברות לשתף פעולה וסירבו להעביר חומרים שביקשו המשרד ו-NERA. כתוצאה מכך ערכה NERA את עבודתה על בסיס הערכות ונתונים שהיו בידי המשרד, חומר גלוי שמפרסמות החברות בדוחות הכספיים שלהן, וניסיון שצברה מהעולם, מבדיקת תעריפי קישוריות בחברות סלולריות דומות.

כלקח מהפעם הקודמת, החליטו החברות שהפעם הן ישתפו פעולה ויעבירו את המידע שהן התבקשו להעביר (או את רובו), מפני שהבינו שהתנגדות לעשות זאת תקומם עליהן את משרד התקשורת ואת הציבור.

NERA תגיש את מסקנות הביניים שלה בעניין הפחתת תערפי הקישוריות לקראת סוף ינואר 2010 וזאת לבקשת שר התקשורת. הסיבה היא שעבודתה של NERA אמורה לשמש בסיס להרחבת התחרות בשוק, ולא רק להתמקד בהפחתת תעריפי הסלולר. כך למשל עבודתה של NERA תשמש את המשרד בבואו לקבוע מה יהיו התעריפים שישלמו שחקנים חדשים שירצו לחכור תשתיות מחברות הסלולר.

במקביל, מנסים בבמשרד התקשורת להקדים את המועד לפרסום מכרז התדרים החדש שצפוי להתרחש באמצע 2010. המשרד מעוניין לנסות ולהקדים את המכרז לאזור חודש מארס, מכיוון שעד אז הוא מעריך ש-NERA תסיים את עבודתה ויהיה בסיס לכל השוק להחליט איזה מחירים יוכלו לגבות החברות הסלולריות כדמי מעבר על הרשתות שלהן.

צרו איתנו קשר *5988