מידרוג מורידה את דירוג האשראי של מלרג לרמת "אג"ח זבל"

בחברת דירוג האשראי חוששים מההפחתה ביתרות המזומנים של חברת התשתיות, לאחר שתקנה את דו"חותיה הכספיים ולפני פירעון אג"ח בחודש הבא

חברת דירוג האשראי מידרוג הורידה את דירוג כושר הפירעון של חברת התשתיות מלרג בדרגה אחת, ל-"Ba2" מ-"Baa2". אומנם מדובר בירידה מינורית כאמור, אך בעטיה הופכות אגרות החוב שהנפיקה החברה שבשליטת מיכאל הירשברג (74.8%) מדורגות ברמת השקעה ספוקלטיבית. התשואות לפדיון באג"ח של החברה כבר משקפות לה רמה של "אג"ח זבל" (45.75%-36.12% לשנה, נטו).

בצד הורדת הדירוג מוציאה מידרוג את דירוג החוב של מלרג מרשימת מעקב, אך מותירה אותה בתחזית שלילית. הסיבה: מלרגהודיעה לפני שבוע כי תחל בבוררות עם מע"צ, לאחר שהאחרונה ביטלה את זכייתה של מלרג בפרוייקט לביצוע עבודות תשתית למערכת בקרת תנועה בתחילת החודש. מע"צ ביקשה בתחילה לחלט ממלרג את ערבות הביצוע לפרויקט בסך כ-7 מיליון שקל, אולם לאור הליך הברירות, התרצתה לדחות את החילוט עד יוני הקרוב לפחות.

ואולם, מלרג עדכנה בחודש האחרון לא פעם אחת, כי אם פעמיים, את היקף המזומנים החופשיים שלה, שהתכווצו בצורה משמעותית; נכון לסוף ספטמבר התכווץ סעיף המזומנים ושווי המזומנים של מלרג שאינם משועבדים בשני שליש מסוף 2008, לסך של 4 מיליון שקל בלבד. ביחס לנתון המקורי, מדובר בצניחה של לא פחות מ-85%.

לפיכך, במידרוג מעריכים כי חלה הרעה ברמת הנזילות של החברה. בסוף החודש הבא תצטרך החברה לפרוע על חשבון סדרה ב' 14.6 מיליון שקל, הן עבור קרן והן עבור ריבית. במלרג מתכוונים לשלם את הסכום מתקבולים מלקוחות ומהחזר של הלוואת בעלים שנתנו לחברה המאוחדת בדו"חותיה בחו"ל.

מלרג עוסקת בתחום של קבלנות תשתיות והיא מתרכזת בעבודות קבלנות תשתית באזורים עירוניים, המבוצעות בעורקי תחבורה עירוניים ראשיים וכן במרכזי אוכלוסייה מיושבים וצפופים המחייבים יכולות הנדסיות וניהוליות מורכבות. ליכך, פעילותה כרוכה בהוצאות גדולות.

צרו איתנו קשר *5988