רשות ניירות ערך קנסה את כלל פיננסים ב-1.5 מיליון שקל

הסיבה - קבלת החזרי עמלות מבלי לקבל את אישור הלקוחות לכך ■ כלל פיננסים הוזהרה ע"י הרשות בנושא זה כבר ב-2007

רשות ניירות ערך בראשות פרופ' זוהר גושן הטילה היום קנס בסך כ-1.5 מיליון שקל על כלל פיננסים , בגין עבירה הנוגעת לקבלת החזרי עמלות בתיקים המנוהלים על ידי בית ההשקעות. העבירה המיוחסת בוצעה, לכאורה, בין החודשים פברואר-אפריל 2008 בחשבונות של 30 לקוחות בתיקים המנוהלים של כלל פיננסים. על פי רשות ני"ע, בתקופה זו קיבלה החברה החזרי עמלות קנייה ומכירה מחברי הבורסה, בגין פעולות שבוצעו בחשבונות אלה, וזאת מבלי לקבל את הסכמת הלקוחות מראש לקבלת החזרי העמלות.

האיסור על קבלת החזרי עמלות ללא אישור הלקוחות, הוא חלק מסעיף האיסור על קבלת טובות הנאה הקשורות לייעוץ ולשיווק השקעות. החזר עמלות, נציין, הוא הסדר לפיו חלק מהעמלות המשולמות על ידי הלקוח לחבר הבורסה תמורת עסקאות שמבצע עבורו מנהל התיקים, מועברות חזרה למנהל התיקים, וזאת לעיתים גם בשיעורים שיכולים להיות משמעותיים מתוך העמלות שנגבו. החזר זה מתווסף לדמי הניהול שגובה מנהל התיקים מן הלקוח, ולפיכך דמי הניהול האפקטיביים גבוהים בהרבה מהמדווח ללקוח.

חשש לניגוד עניינים

מכיוון שבפעילות של ניהול תיקים מי שקובע את מספר הפעולות הוא מנהל התיק, קיימת בפעולה של החזר עמלות סכנה לניגוד עניינים, מאחר שמנהל התיקים יכול להגדיל את מספר הפעולות המבוצעות כדי לקבל החזר עמלות גבוה יותר, ולשלשל לכיסו סכומי כסף מהותיים יותר.

ברשות ני"ע כבר הזהירו בעבר את כלל פיננסים מפני עבירה על סעיף זה, בעקבות ביקורת שנערכה בנושא במהלך 2007. עם זאת, בביקורת חוזרת שנערכה במהלך 2009 התגלה כי החברה לא ביצעה את מלוא הוראות הרשות. ברשות ני"ע מציינים עוד, כי גורמים מכלל פנו לבנקים בבקשה ש"ישימו בצד את הכסף" של החזרי העמלות עד לקבלת אישור הלקוחות בכתב, כפי שמורה הרשות. *

צרו איתנו קשר *5988