שלמה אליהו הטיל פצצה

חמישה תרחישים בשאלה המסעירה: האם יצליח להושיב את קליין על הכס המיועד

מה הסיכוי ששלמה אליהו, בעל המניות הפרטי הגדול ביותר בבנק לאומי, יצליח להציב את דוד קליין בראש הבנק?

1. המדינה טוענת כי לאליהו אין זכות להציע דירקטור

בנק ישראל מתנגד לכך ששלמה אליהו יוכל להציע דירקטור לבחירה. "אליהו מפעיל אמצעי שליטה מבלי שניתן לו היתר לעשות זאת", טוען בנק ישראל. במקרה זה יורה הפיקוח על הבנקים לבנק לאומי שלא להעלות את מועמדותו של דוד קליין לאסיפה כללית. בתגובה אליהו פונה לערכאות ומגיש עתירה כנגד בנק ישראל. אליהו, באמצעות בא כוחו משרד עוה"ד יגאל ארנון, מביא פרשנות שלו לחוק מראני המאפשרת לו להציג מועמד מתוקף אחזקותיו במניות הבנק בשיעור של מעל 5%.

תוצאה - הנושא יגיע לעימות משפטי שתוצאתו אינה ברורה.

סבירות - נמוכה.

2. קליין מתמודד באסיפה כללית

המדינה מחליטה לחסום את אליהו ומציעה לאסיפה הכללית דירקטורים משלה לבחירה או בחירה מחדש. במאי אמורים חמישה חברי דירקטוריון להתחלף. במקרה זה המדינה תציע לפחות 5 מועמדים כך שביחד עם דוד קליין יהיו לפחות 6 מועמדים.

לכן יהיו בהכרח מועמדים שלא ייבחרו. המדינה תפעל כדי לגבש רוב למועמדיה ולדחוק את קליין החוצה. במקרה זה גם אליהו יפעיל השפעתו על בעלי המניות וינסה להבטיח תמיכה בקליין. המדינה יכולה להציג את כל מועמדיה כבלוק ולבקש הצבעה אחת על כולם. אם קליין לא ייבחר, אליהו לא יוכל להציג מועמדים במשך שנה. עם זאת בפעם הראשונה תוכר זכותו להציע מועמדים לדירקטוריון.

תוצאה - לאור הפיזור הגדול של בעלי המניות תוצאות ההצבעה באסיפה הכללית הם נעלם.

סבירות - בינונית-גבוהה

3.בדיקת נאותות לאליהו

קליין נבחר כדירקטור. אך הוא לא יכול להיכנס לתפקידו ובוודאי שלא להיבחר כיו"ר, כיוון שאליהו לא קיבל היתר שליטה מבנק ישראל. "לאחר בחירת הדירקטוריון בודק בנק ישראל את כשירות המועמדים ובמקביל את כשירות בעל המניות שהציע אותם. בעל המניות שמועמדיו נבחרו יעבור תהליך של בדיקת נאותות למתן היתר שליטה בבנק. אם בנק ישראל לא ייתן לבעל המניות היתר שליטה, מועמדיו לדירקטוריון עלולים להיפסל", הסבירה עו"ד דליה טל. טל שוחחה בעניין זה עם "גלובס" במאי 2007, כאשר עלתה האפשרות להפעלת חוק מראני בבנק.

אליהו מגיש בקשה רשמית להיתר שליטה ובנק ישראל מתחיל לדון בבקשה, עניין של חצי שנה עד שנה. עם זאת אליהו יכול להציג פרשנות אחרת לפיה קליין אינו מועמד מטעמו כיוון שהוא רק הציע אותו ולא מינה אותו. במקרה זה יגיעו הצדדים לעימות משפטי.

תוצאה - קליין לא יכול להיכנס לתפקידו עד תום בדיקת הנאותות ובינתיים נבחר יו"ר אחר לבנק.

סבירות - גבוהה

4. קליין נבחר ליו"ר

קליין נבחר כדירקטור. הדירקטוריון בן 15 החברים אמור להצביע על יו"ר. קליין מציג מועמדות ולאור עברו כנגיד לשעבר וכבנקאי מסחרי בבנק לאומי הוא נבחר ברוב קולות

תוצאה - קליין יו"ר לאומי

סבירות - בינונית

5. קליין מתמודד על תפקיד היו"ר

קליין נבחר כדירקטור אך מול קליין מציגה המדינה מועמד אחר לתפקיד היו"ר. מועמד כזה יכול להיות אחד מהדירקטורים, היו"ר המכהן איתן רף או דירקטור חדש שנבחר בהמלצת המדינה באסיפה הכללית שבחרה את קליין. למשל משה טרי או איזי תפוחי.

תוצאה - תתקיים הצבעה בדירקטוריון שתוכרע לאור זהות המועמד הנגדי לקליין והלחץ שתפעיל המדינה על הדירקטורים

סבירות - בינונית

צרו איתנו קשר *5988