שירות חדש לרשות המסים: הליך מקוצר למתן החלטות מיסוי

בשלב זה נבחרו 5 נושאים לטיפול במסלולים המקוצרים: מיזוג קרן נאמנות פטורה, מיזוג קרן נאמנות חייבת, חישוב שיעור ניכיון משוקלל, הקצאת יחידות למניה - RSU, קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בקבלת נכס בחו"ל

רשות המסים משיקה שירות חדש לציבור - "מסלול ירוק" למתן החלטות מיסוי ("פרה-רולינג"). השירות החדש הינו הליך מקוצר ומזורז, המתייחס לבקשות בנושאים החוזרים על עצמם ושרמת מורכבותם מאפשרת קביעת מסגרות וקריטריונים, שיאפשרו מתן החלטת מיסוי מהירה על סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.

החלטת מיסוי הינה החלטה בנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס, בשל פעולה שביצע מבקש החלטת המיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. החלטת מיסוי ניתנת על-ידי המוסד קודם לביצוע הפעולה, ולעיתים אף לאחריה.

לדברי מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי, השקת המסלולים מהווה נדבך נוסף בפעילות הרשות לפישוט ושיפור השירות לציבור. הפעלת המסלולים תאפשר למקד את עבודת המוסד בבקשות להחלטות מיסוי בנושאים ייחודיים ומורכבים, ותתרום להגברת הוודאות המיסויית בעסקאות במשק.

יצויין כי לאחרונה הוחל גם בפרסום תמציות החלטות המיסוי באופן שוטף, במטרה לשפר את השירות הניתן על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.

בשלב זה נבחרו 5 נושאים לטיפול במסגרת "המסלולים הירוקים": מיזוג קרן נאמנות פטורה; מיזוג קרן נאמנות חייבת; חישוב שיעור ניכיון משוקלל; הקצאת יחידות למניה - RSU; קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בקבלת נכס בחו"ל.

באתר רשות המסים נוספו טפסי בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק". לכל מסלול יש טופס בקשה, בו תוארו אותן עובדות ואותם תנאים שבהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הסדר המס המתואר בטופס.

יודגש כי אין מדובר באישור אוטומטי של הסדר המס: הבקשה תועבר לחטיבה המקצועית, וזו תחליט תוך פרק זמן קצר על אישור הסדר המס המוצע.

צרו איתנו קשר *5988