BDI: דירוגה של ישראל עפ"י Coface עלה ל-A3

כעת מדורגת לצד מדינות כמו אנגליה סין ואיטליה ■ קודם לכן היתה מדורגת ב-A4 לצד מקסיקו, הונגריה ואסטוניה ■ BDI: "ישראל היא מהמדינות היחידות שהצליחו לשפר את דרוג הסיכון שלהן בחודשים האחרונים נוכח ההאטה הגלובלית"

חברת Coface העולמית המובילה בתחומי ניהול סיכוני אשראי, מודיעה על שיפור דירוג הסיכון של ישראל. השיפור בדרוג הוא על בסיס מחקר שהובילה חברת הבת של קופאס בישראל - חברת BdiCoface בעזרת ניתוחים מפורטים של סיכוני החברות בישראל, מוסר התשלומים לחו"ל ונתונים מקרו כלכליים.

על פי הדרוג החדש, ישראל ממוקמת בדירוג 3A דירוג הדומה לאיטליה, סין ואנגליה. נציין, כי ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שהצליחו לשפר את דרוג הסיכון שלהן בחודשים האחרונים נוכח ההאטה הגלובלית. בשנתיים האחרונות דורגה ישראל בדירוג 4A בדומה למקסיקו, הונגריה ואסטוניה.

"לדירוג הסיכון של קופאס משמעות רבה בקביעת מכסות האשראי לחברות ישראליות במהלך עסקיהן עם גורמים בעולם. השיפור יוזיל את פרמיית ביטוח סיכוני סחר החוץ של החברות בחו"ל, וצפוי להגדיל את מכסות האשראי הניתנות לתעשיינים וליבואנים הישראליים", אומרים ב-BDI. ביטוח סיכוני סחר חוץ הינו הכלי המרכזי המאפשר אשראי פתוח בין ספקים מחו"ל לחברות ועסקים בישראל.

בהמשך לכך, טוענים ב-BDI, השיפור צפוי לחסוך לחברות ישראליות קרוב ל-100 מיליון דולר, ובנוסף יכניס למעגל החברות הזוכות לאשראי מספקים בחו"ל עוד כ-400 חברות שעד כה לא קיבלו אשראי כלל. בשנת 2009 סך יתרת אשראי לחברות בישראל מספקים מחו"ל עמד על כ-9.7 מיליארד דולר (כ-30% מסך האשראי למגזר הפרטי הלא בנקאי).

ממחקרים שערכה במהלך השנה האחרונה, קבעה BdiCoface כי החברות הישראליות הוכיחו חסינות גבוהה יחסית בתקופת המשבר ושיעור הכישלונות העסקיים בארץ סביב משבר האשראי היה מהנמוכים בעולם. כך לדוגמא, שיעור הגידול בהיקף הכישלונות עסקיים בתקופת המשבר היה כ- 34% לעומת ממוצע עולמי של כ-105%.

צרו איתנו קשר *5988