האוצר קנס את שירביט, איילון וכלל בכמיליון שקל בגין הפרת הוראות

את הקנס הגבוה ביותר הפעם קיבלה חברת הביטוח הקטנה שירביט, שמכרה לציבור תוכניות ביטוח שלא קיבלו את אישור הפיקוח על הביטוח, הגם שהחוק דורש קבלת היתר מהמפקח על הביטוח לאישור מכירת פוליסות חדשות

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר הטיל לאחרונה קנסות בהיקף כולל של כמיליון שקל על חברות הביטוח שירביט, איילון וכלל בשל הפרת הוראותיו במסגרת פעילותן.

את הקנס הגבוה ביותר הפעם קיבלה חברת הביטוח הקטנה שירביט, שמכרה לציבור תוכניות ביטוח שלא קיבלו את אישור הפיקוח על הביטוח, הגם שהחוק דורש קבלת היתר מהמפקח על הביטוח לאישור מכירת פוליסות חדשות. בגין זאת הוטל על החברה קנס בהיקף של כ-485 אלף שקל. בנוסף, הוטל על שירביט קנס נוסף בגובה 5,400 שקל בשל איחור בהגשת הדו"חות הכספיים שלה. בסך הכל שירביט נקנסה בכ-490 אלף שקל.

בנוסף, האוצר הטיל על חברת הביטוח איילון קנס בהיקף 323 אלף שקל וזאת מכיוון שנמצא שהחברה ביצעה פעילות "בניגוד להחלטות ועדת השקעות, העדר מעקב ופיקוח פעיל של ועדת ההשקעות אחר יישום החלטותיה ותיעוד לא תקין של ישיבות והחלטות ועדת ההשקעות", כפי שמפרטים באוצר. על איילון הוטל עיצום כספי נוסף בסך של 37,500 שקל כיוון שלא שלחה דיווח שנתי למבוטחים בביטוח סיעודי שהפסיקו להעביר תשלום שוטף לחברה בגינו אך עדיין זכאים לכיסוי ביטוחי בגינו, וזאת בניגוד להוראת המפקח על הביטוח.

כמו כן, האוצר הטיל קנס בגובה של כ-119 אלף שקל על חברת כלל גמל ש"איחרה במתן מענה לממונה על שוק ההון, במסגרת בירור תלונות שהוגשו ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון לגבי פעילותה של החברה", ציינו באוצר. נציין כי רק בדצמבר האחרון נקנסה כלל גמל בבכ-360 אלף שקל בגין אי עמידה בהוראות העברת כספים בין קופות גמל.

צרו איתנו קשר *5988