הבנק המרכזי האוסטרלי הותיר במפתיע את הריבית על 3.75%

זאת בשל רצונו של הבנק המרכזי לבחון את השלכות ההעלאות שנעשו עד כה ■ לפני כן העלה הבנק המרכזי את הריבית שלוש פעמים ברציפות ■ כל הכלכלנים שסקרה בלומברג העריכו שהריבית תעלה ב-0.25%

הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) הותיר במפתיע את הריבית על 3.75% לאחר שלוש העלאות ריבית רצופות. זאת בשל רצונו לבחון את השלכות ההעלאות שנעשו עד כה.

לדברי הבנק המרכזי של אוסטרליה, הריבית תישאר בשיעורה הנוכחי, 3.75%, בעוד כל הכלכלנים שסקרה בלומברג העריכו שתועלה ב-0.25%.

לא זו בלבד הנגיד האוסטרלי אמר שאפשר שהריבית לא תשונה, בחודשים הבאים, ונראה כי התרשם ממספר דוחות שליליים, לרבות בתחום ביטחון העסקים.

כתוצאה, פוחת הדולר האוסטרלי, המהווה מטבע Carry Trade טיפוסי בשל הריביות הגבוהות על איגרות החוב הנקובות בו, לשער הנמוך ביותר זה 6 שבועות. הדולר האוסטרלי התחזק כנגד הדולר בימי המסחר האחרונים, בניגוד למגמה העולמית, לנוכח ההערכות הכה גורפות שהריבית במדינה תעלה, ומידת ההפתעה הגדולה גרמה כאמור לפיחות הניכר בו.

"אנו סברנו עוד קודם לכן כי גם העלאות הריבית הקודמות היו מעט מוקדמות. ביססנו הערכה זו על כך שהמדדים והאינדיקאטורים המקדימים השונים מצביעים על כך שההתרחבות הכלכלית תהיה חלשה בתקופה הקרובה. רק לפני מספר ימים פרסם מכון המחקר המצוטט Conference Board מדדים ברוח זו. הערכנו כי מגמה זו, אם תימשך, תקשה על המשך הידוק המדיניות המוניטארית במדינה", אומר רונן מנחם, מנהל חטיבת ההשקעות והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות.

גם מדד המחירים לצרכן, שעלה 1.3% ב-12 החודשים האחרונים, והמדד ללא מוצרי מזון ואנרגיה, שעלה 2.3% בתקופה זו, רושמים ירידה קלה בהשוואה לחודשים קודמים, דבר שמלכתחילה לא חייב הידוק מוניטארי באוסטרליה.

בנמקו את ההעלאות הקודמות, הסביר הבנק המרכזי של אוסטרליה, בין השאר, ששותפות הסחר האסיאתיות שלה, וסין בראשן, תצמחנה בקצב מהיר בהרבה מאשר במדינות המפותחות ולכן הייבוא שלהם מאוסטרליה יגדל. בכך הן תעודדנה בעקיפין צמיחה מהירה גם באוסטרליה. מסיבה זו, אין הוא חושש מההתחזקות המהירה של המטבע המקומי: סחר החוץ שוקק חיים ואין צורך ב"אוזי" חלש שיתמוך בייצוא, מה שמקל על העלאת הריבית. אפשר שצעדי הריסון שהחלה סין לנקוט ערערו את ביטחונו בסוגיה זו וגרו לו להחליט לבלום את עליית הריבית.

סיבה נוספת להעלאות הריבית האחרונות עשויה הייתה להיות חשש מהידרדרות מסוימת במצב התקציבי. לפי הערכות קרן המטבע הבינ"ל, הגירעון בתקציב ממשלת אוסטרליה הסתכם ב 4.25% מהתמ"ג ב 2009 ואילו ב 2010 יעמוד שיעורו על 5.28% מהתמ"ג. אולם, להערכת ממשלת אוסטרליה, התקציב ישוב לעודף בתוך 5-3 שנים, כך שגם נקודה זו מאפשרת לרווח את העלאות הריבית העתידיות.

שיעורה הממוצע של התשואה לפדיון על איגרת החוב של ממשלת אוסטרליה ל-10 שנים הנו 5.4%, בהשוואה ל 3.65% שיעורה בארצות הברית. שיעורה הממוצע של התשואה לפדיון על איגרת החוב הממשלתית לשנתיים עומדת על 4%. שיפוע עקום התשואה לפדיון די נמוך ומצביע על רגישות גבוהה של איגרות החוב שמועד פדיונן רחוק להעלאות ריבית עתידיות. גם נקודה זו נלקחה בחשבון על ידי הבנק המרכזי מן הסתם, שכן אינו מעוניין לגרום לעלייה בעלות האשראי במשק ולסכן את ההתאוששות הכלכלית, שכאמור עד כה אינה כה מרשימה.

"אנו סבורים כי הריבית באוסטרליה תיקח פסק זמן בחודשים הבאים, דבר שיכול להביא למהלך פיחות בשער הדולר האוסטרלי ואולי אף מטבעות carry נוספים. להערכתנו, פסק זמן כזה יהיה גם בישראל, אחת מ-3 המדינות היחידות (בצוותא עם אוסטרליה ונורווגיה) שנקטו עד כה העלאת ריבית", מסכם רונן מנחם.

צרו איתנו קשר *5988