עלייה של 7.4% בהכנסות אלביט מערכות לכ-2.83 מיליארד דולר

הרווח הנקי ב-2009 הסתכם ב-215 מיליון דולר, והרווח למניה הסתכם ב-5 דולר ■ ברבעון הרביעי פספסה החברה את צפי השוק כשדיווחה על רווח של 1.24 דולר למניה ■ הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעונית בסך 36 סנט למניה

חברת התעשיות הביטחוניות אלביט מערכות מסכמת היום, טרם פתיחת המסחר בתל-אביב, את הרבעון הרביעי של 2009 ואת השנה כולה.

בשורה העליונה, הכנסות החברה לשנת 2009 רשמו עלייה של 7.4% לכ-2.83 מיליארד דולר לעומת שנת 2008. הגידול בהכנסות החברה נבע מגידול במכירות בתחומי המערכות המוטסות, האלקטרו-אופטיקה ומערכות התקשו"ב.

צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2009 הסתכם בכ-5.04 מיליארד דולר לעומת צבר הזמנות של 5.03 מיליארד דולר בשנת 2008. כ-65% מצבר ההזמנות של החברה מיועד ללקוחות מחוץ לישראל וכ-72% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך 2010 ו- 2011.

הרווח הנקי של אלביט מערכות בשנה החולפת הסתכם ב-215 מיליון דולר והרווח למניה הסתכם ב-5 דולר, עלייה של 4.6% לעומת הרווח הנקי למניה בשנת 2008. עם זאת, ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הרבעוני למניה ב-1.24 דולר, לעומת צפי השוק לרווח של 1.27 דולר למניה ברבעון. דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד רבעונית בסך 36 סנט למניה.

הרווח הגולמי של החברה עלה ב-10.7% ל-849.5 מיליון דולר (30% מההכנסות) לעומת רווח גולמי של 767.4 מיליון דולר (29.1% מסך ההכנסות) בשנת 2008. השיפור בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2009 נבע בעיקר מתמהיל התוכניות, התמקדות החברה בשיפור היעילות והפיחות של השקל לעומת הדולר האמריקני.

עלייה בהוצאות המו"פ ובהוצאות השיווק והמכירה, ירידה בהוצאות ההנהלה והכלליות

הוצאות המחקר והפיתוח נטו בשנת 2009 הסתכמו בסך של 216.8 מיליון דולר (7.7% מההכנסות), בהשוואה ל- 185 מיליון דולר (7% מסך ההכנסות) אשתקד. הגידול בהוצאות המחקר והפיתוח בשנת 2009 נובע בעיקר כתוצאה מהאצת תוכניות פיתוח הקשורות לטכנולוגיות ומוצרים בכל תחומי הפעילות של החברה, וכן גידול בפעילות ההנדסית התומכת במאמצי השיווק של החברה ברחבי העולם.

הוצאות השיווק והמכירות בשנת 2009 הסתכמו בסך של 251 מיליון דולר (8.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 198.3 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) ב-2008. הגידול בהוצאות השיווק והמכירות בשנת 2009 נובע בעיקר מהגברת מאמצי השיווק בשווקים קיימים כמו ארה"ב וברזיל ופיתוח שווקים חדשים יחסית כמו אוסטרליה ומספר מדינות אירופאיות. הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2009 הסתכמו בסך של 119.3 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 134.2 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות) בשנת 2008.

יוסי אקרמן, נשיא אלביט מערכות אמר עם פרסום הדו"חות כי "2009 הייתה שנה טובה נוספת עבור אלביט מערכות, שנה של בניית יכולותינו מבית, תוך רכישת טכנולוגיות משלימות והרחבת סל המוצרים שלנו לשוק הביטחוני. רשמנו גידול בשיעורי ההכנסות תוך המשך שמירה על רווחיות ותזרים מזומנים חזקים, למרות השנה הקשה שנרשמה בכלכלה העולמית".

צרו איתנו קשר *5988