שנה קשה לכלל פיננסים - אך 3 מהמנהלים קיבלו יותר מ-30 מ' ש'

ברבעון הרביעי ניכר צמצום בהפסדים ■ טל רז: "השלמנו רה-ארגון ואנחנו בעמדת זינוק" ■ הפסד נקי של כ-139 מיליון שקל בשנת 2009, לעומת 327 מיליון שקל בשנת 2008

בית ההשקעות כלל פיננסים הציג הבוקר (ד') את תוצאותיו לרבעון הרביעי ולשנת 2009 כולה, שהיתה שנה לא פשוטה עבורו למרות ההתאוששות המרשימה בשוק ההון המקומי. גם ברבעון הרביעי דיווח כלל פיננסים על תוצאות גרועות, ובעיקר על הפסד תפעולי בהיקף של כ-91 מיליון שקל, שהגיע לאחר הפסד תפעולי של כ-27.7 מיליון שקל ברבעון השלישי.

בשורה התחתונה דיווח בית ההשקעות על הפסד נקי של כ-132 מיליון שקל ברבעון הרביעי, על הכנסות של 99.5 מיליון שקל. זאת, לעומת הכנסות 122.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה והפסד נקי של 46.6 מיליון שקל.

בשנה כולה גדל היקף הנכסים הכולל שבניהולה של החברה ב-9% לכ-58.3 מיליארד שקל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מתוכם כ-23.7 מיליארד שקל בישראל ו-34.6 מיליארד שקל בחו"ל. סך הכנסות החברה בשנת 2009 קטנו בכ-3% לכ-455 מיליון שקל כתוצאה מירידת הכנסות בפעילות תעודות סל, בנקאות להשקעות ניהול תיקים וקרנות. ירידה זו קוזזה חלקית ע"י גידול בהכנסות מנוסטרו ומניהול נכסים פיננסיים בחו"ל.

סך הוצאות המימון של החברה קטנו בכ-27% והסתכמו בכ-116 מיליון שקל. עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות ריבית, הפסדי מימון שנזקפו למגזר הנוסטרו ב-2008 וקיטון בגין ההתחייבויות הצמודות של החברה. סך העלויות וההוצאות של החברה גדלו והסתכמו לכ- 386 מיליון שקל.

הגידול נבע בעיקר כתוצאה מעליה בדמי ניהול בברוקראג' עקב גידול בפעילות וכן רכישות שנזקפו לטיטניום. החברה ביצעה הפחתה בסך של 92 מיליון שקל בגין ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים (חלק בעלי מניות החברה 63 מיליון שקל) לעומת הפחתה של 315 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (חלק בעלי מניות החברה 293 מיליון שקל).

עיקר ההפחתה מיוחסת להשקעה בטיטניום וחלקה לפעילות ניהול התיקים והקרנות בישראל. חלק בעלי מניות החברה בהפסד הנקי השנתי הסתכם בכ-139 מיליון שקל, לעומת 327 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי של בעלי מניות החברה הסתכם בכ-256 מיליון שקל המהווים כ- 3% מסך המאזן (14% בנטרול תעודות הסל במאזן).

טל רז, המנכ"ל הנכנס של כלל פיננסים, ציין כי "עם השלמת תהליך הרה-ארגון, כלל פיננסים נמצאת היום בעמדת זינוק, ממוקדת בפעילות הליבה ובעלת מבנה ארגוני יעיל ומוטה צמיחה ".

נציין כי טל רז נכנס לתפקידו לקראת סוף הרבעון השלישי של 2009 ומאז הסתכם שכרו בכ-670 אלף שקל. שוקי אברמוביץ, המנכ"ל הקודם של בית ההשקעות, קיבל ב-2009 שכר של 2.051 מיליון שקל בנוסף למענק של 1.4 מיליון שקל.

רונן וייסברג, מנכ"ל כלל פיננסים ברוקראז', קיבל בשנה החולפת שכר ודמי ניהול בהיק של כ-15.7 מיליון שקל, ואילו יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר של כלל פיננסים ברוקראז', קיבל שכר ודמי ניהול בהיקף של כ-8.2 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988