נצבא מתכננת לבצע פדיון מוקדם של אג"ח התחנה המרכזית

התחנה המרכזית החדשה הפסידה 43.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי של השנה ■ יחד עם זאת, פעילותה השוטפת של התחנה נמצאת במגמה חיובית, והכנסותיה השנתיות עלו ב-5.5% ל-56.2 מיליון שקל

קובי מימון, בעל השליטה בקבוצת יואל , מתכנן להמשיך להגדיל את היקפי ההשקעה של פעילות הנדל"ן המניב שלו בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב (תמח"ת).

לאחר שנצבא מקבוצת יואל הגדילה לפני חודשים ספורים את החזקותיה בתמח"ת, ורכשה את חובה של האחרונה לבנק דיסקונט בהיקף של 193 מיליון שקל, כעת היא מתכננת למחוק את התמח"ת מהמסחר בבורסה, על ידי פדיון מוקדם של התחייבויות האג"ח שלה, שהיקפן כ-43 מיליון שקל.

מדו"חות 2009 שפרסמה היום התמח"ת עולה כי בינתיים היא ממשיכה להגדיל את הפסדיה, ובסיכום השנה אלה גדלו ב-38% ל-46.3 מיליון שקל. עיקר ההפסד נרשם לאחר שברבעון הרביעי רשמה התמח"ת הפרשה לירידת ערך של 46.4 מיליון שקל, מה שהוביל אותה להפסד רבעוני של 43.5 מיליון שקל.

יחד עם זאת, פעילותה השוטפת של התחנה נמצאת במגמה חיובית, והכנסותיה השנתיות עלו ב-5.5% ל-56.2 מיליון שקל. לצד ההפסדים מציגה התמח"ת גירעון של 5.5 מיליון שקל בהונה העצמי, ושל כ-40 מיליון שקל בהון החוזר. היקף ההתחייבויות השוטפות של התמח"ת הגיעו ל-48.5 מיליון שקל, והיא הציגה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של כ-7 מיליון שקל. הנהלת התמח"ת ציינה בדו"חות כי היא לא צופה פערים בתזרימי המזומנים שלה בשנה הקרובה.

פרי אטיאס, יו"ר התמח"ת ומ"מ מנכ"ל נצבא, מודע למצבה הלא פשוט של החברה. היום הוא הסביר כי "הדרך היחידה באמת להבריא את הגוף הזה היא להכניס יד לכיס, ולהעמיד הלוואות בעלים כדי לבסס את האיתנות הפיננסית שלה. בשבוע שעבר קיבלנו החלטה להציע לבעלי האג"ח פדיון מוקדם תוך מספר חודשים, ונצבא תעמיד לתמח"ת הלוואה למטרה זו. כך נוכל להעמיד את החברה על הרגליים גם מבחינת תזרים המזומנים שלה", אמר.

צרו איתנו קשר *5988