D&B: ריינהולד-כהן הוא משרד עורכי הפטנטים הגדול בישראל

זאת השנה השביעית ברציפות ■ משרד פרל-כהן-צדק-לצר עלה למקום השני בדירוג Dun's 100, ארליך-אנד-פנסטר ירד למקום השלישי ■ בשנה החולפת חלה ירידה ברישום פטנטים ברוב התחומים

ב-3 השנים האחרונות חלה ירידה בבקשות לרישום פטנטים. בשנת 2009 הוגשו כ-7,200 בקשות לרישום לעומת כ-7,700 בקשות לרישום בשנת 2008, ו-7,990 בקשות לרישום פטנטים שהוגשו בשנת 2007. כך עולה מנתונים שפירסמה השבוע חברת המידע העסקי דן אנד ברדסטריט, במסגרת דירוג Dun's 100 של 10 משרדי הפטנטים המובילים.

מהנתונים שאספו כלכלני דן אנד ברדסטריט עולה, כי בשנה החולפת חלה ירידה ברישום פטנטים ברוב התחומים. מתוך 7,200 הבקשות לרישום פטנטים שהוגשו אשתקד, 14.9% היו בתחומים של ביוטכנולוגיה, 32.8% בכימיה ובפארמה, 30.3% במכניקה, אלקטרוניקה, מחשבים ותקשורת; והיתר (22%) בתחומים שונים.

זאת, לעומת 2008 שבה מתוך 7,700 הבקשות שהוגשו, 14.1% היו בתחום הביוטכנולוגיה, 35.7% בתחומי כימיה ופארם ו-32.2% בתחום המכניקה, אלקטרוניקה, מחשבים ותקשורת והיתר (18%) בתחומים שונים. בתחומי הביוטכנולוגיה המספרים לא השתנו ביחס ל-2008.

בעוד הירידה ברישום הפטנטים היתה מתונה, בשלב הגשת הבקשות נראו ירידות דרסטיות, בהן ירידה של 14.4% בבקשות בתחומי הכימיה והפארמה, וירידה של 12.1% בתחומי המכניקה, אלקטרוניקה, מחשבים ותקשורת. בסך-הכל נרשמה ב-2009 ירידה של 6.5% במספר הבקשות לרישום לעומת 2008.

ירידה במספר המועסקים

עוד מגמה שעולה מהנתונים: צמיחתם של משרדי עורכי הפטנטים נבלמה באופן יחסי. ככל הנראה, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי. בעוד שב-2006 חל זינוק של כ-31% במספר עורכי הפטנטים המועסקים במשרדים המובילים, ובכל שנה אחריה חלה עלייה של 9%-11.5%, בסוף 2009 נרשמה עלייה של 5.4% בלבד במספר עורכי הפטנטים, ועלייה של 3.4% במספר עורכי הדין המועסקים בתחום. בנוסף, חלה ירידה של 5.5% במספר העובדים המקצועיים וירידה ניכרת, של 7.5%, במספר המועסקים ב-10 הפירמות המובילות.

חילופי מקומות בין פרל לפנסטר

כמדי שנה מדורגים במסגרת Dun's 10 גם 10 משרדי הפטנטים המובילים לפני גודלם. מהדירוג עולה, כי משרד עורכי הפטנטים ריינהולד-כהן ממשיך לשלוט בענף, לפחות בכל הנוגע לגודל המשרד, זו השנה השביעית ברציפות, עם 220 מועסקים, מתוכם 40 עורכי פטנטים ו-35 עורכי דין. למקום השני השנה עלה משרד פרל-כהן-צדק-לצר (שהיה במקום השלישי אשתקד), עם 146 מועסקים מתוכם 28 עורכי פטנטים ו-59 עורכי דין. משרד ארליך-אנד- פנסטר ירד למקום השלישי, עם 88 מועסקים, מתוכם 24 עורכי פטנטים ו-5 עורכי דין.

במקום הרביעי מדורג משרד לוצאטו את לוצאטו, עם 15 עורכי פטנטים ו-12 עורכי דין. אחריו, במקום החמישי, נמצא משרד וב, עם 14 עורכי פטנטים. במקומות השישי והשביעי, בדומה לשנת 2008, ממוקמים בהתאמה משרד סנפורד ט.קולב ו-ג'יי.אמ.בי., פקטור אנד קו, עם 10 עורכי פטנטים ו-8 עורכי דין.

למקום השמיני עלה אשתקד משרד בורוכוב קורח (שהיה במקום התשיעי), עם 14 מועסקים, מתוכם 6 עורכי פטנטים ו-5 עורכי דין ולמקום התשיעי התקדם משרד סורוקר-אגמון עורכי דין ועורכי פטנטים (מקום עשירי אשתקד), עם 27 מועסקים, מתוכם 5 עורכי פטנטים ו-11 עורכי דין. את העשירייה המובילה סוגר משרד בן-עמי, עם 14 מועסקים, מתוכם 5 עורכי פטנטים (מקום 11 אשתקד).

55
 55