ביה"ד הארצי לעבודה: ההסתדרות תייצג את כל עובדי אקרשטיין

זאת למרות שעובדי אקרשטיין בירוחם התאגדו תחת הארגון המתחרה "כוח לעובדים" ■ ביה"ד קובע באופן תקדימי כי לטובת המשק יש להמעיט בפיצול מקומות עבודה למספר יחידות מיקוח ובריבוי ארגוני עובדים בחברה אחת

בדומה להערכות המוקדמות שפורסמו ב"גלובס", בית הדין הארצי לעבודה קבע היום (ד') כי ההסתדרות היא הארגון היציג של כלל עובדי חברת אקרשטיין, למרות שעובדי אקרשטיין בירוחם התאגדו במסגרת הארגון המתחרה "כוח לעובדים".

פסיקת בית הדין הארצי מבטלת למעשה את פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, שהכיר במפעל אקרשטיין בירוחם כיחידת מיקוח נפרדת מיתר אתרי החברה בארץ, ואף הכיר בארגון "כוח לעובדים" כארגון היציג של עובדי המפעל.

כזכור, שבוע בלבד לאחר פסיקת בית הדין האזורי הודיעה ההסתדרות כי היא צירפה לשורותיה את העובדים במפעלי אקרשטיין בראש-פינה ובאשדוד, ועל כן היא הארגון היציג של כלל עובדי החברה. ההסתדרות והנהלת אקרשטיין מיהרו לפנות לבית הדין הארצי לעבודה, בטענה כי שינוי הנסיבות מחייב את ביטולו של פסק הדין הקודם.

ארגון "כוח לעובדים" טען כי הנהלת אקרשטיין העדיפה את ההסתדרות, ועל כן איפשרה באופן אקטיבי לכאורה את הצטרפות של עובדיה אל הארגון הגדול (בית הדין קבע כי הטענה לא הוכחה - ש.נ). עוד טענו ב"כוח לעובדים" כי ההסתדרות צירפה אליה את העובדים רק כדי להילחם בתחרות שקמה כנגדה.

ואולם, בית הדין הארצי קבע היום כי טובת העובדים עומדת לפני טובת התחרות בין הארגונים, ומשכך עדיף לעובדים להיות מיוצגים תחת ארגון עובדים אחד.

על-פי הפסיקה, פיצול מקום עבודה למספר יחידות - כל עוד אינו הכרחי - פוגע גם ביכולת הארגונית-ניהולית של המעסיק. "ריבוי יחידות מיקוח - ובעיקר ריבוי ארגוני עובדים יציגים בחטיבה ניהולית אחת אצל המעסיק - עלול לגרום לחוסר יציבות במקום העבודה, שתהא נעוצה בסכסוכים בין קבוצות עובדים ובין ארגוניהם היציגים", נאמר בפסיקה.

אמות-מידה תקדימיות לכלל המשק

בית הדין הארצי קבע למעשה באופן תקדימי אמות-מידה בכל הקשור לפיצול מקום עבודה ליחידות מיקוח נפרדות. ככלל, הוא קבע כי "הכרה ביחידת מיקוח רבות בתוך מפעל אחד או בתוך חטיבה עסקית אחת עלולה לגרום לערעור יציבות יחסי העבודה במשק".

יחד עם זאת, בית הדין קבע כי בכל הקשור להתארגנות ראשונית של עובדים, יש לשקול כל מקרה לגופו, ובמידת הצורך ניתן יהיה להכיר ביחידת מיקוח נפרדת.

על פניו, נראה כי ללא שינוי הנסיבות שבמסגרתן ההסתדרות נכנסה לתמונה, ייתכן כי בית הדין הארצי לא היה מבטל את פסיקת האזורי - שכן עובדי אקרשטיין לא היו מאורגנים בעבר. לאחר שההסתדרות הפכה לנציגה של מרבית עובדי החברה - טובת העובדים, כמו גם טובת המעסיק, היא להימנע מריבוי יחידות נפרדות וריבוי ארגוני עובדים.

פסיקת בית הדין הארצי התקבלה פה-אחד על-ידי נשיא בית הדין סטיב אדלר, סגנית הנשיא נילי ארד, השופט עמירם רבינוביץ' ונציגי המעסיקים והעובדים יחד.

את ארגון "כוח לעובדים" ייצג מייסד הארגון, עו"ד איתי סבירסקי, ואת ההסתדרות ייצג היועץ המשפטי של האגף לאיגוד מקצועי, עו"ד שי תקן. את חברת אקרשטיין ייצגה עו"ד שלומית גוטרמן-כספי ממשרדה של תמר גולן.

צרו איתנו קשר *5988