משרד התקשורת יחייב שימוש באתרי סלולר של החברות השונות

"להבנתנו, השיתוף עשוי לצמצם את ההשפעות הנופיות-חזותיות כתוצאה מהקמתם של מתקני שידור, ולהקטין את רמות הקרינה הנפלטת מאתרי השידור ומציוד הקצה" ■ בישראל נושא האתרים המשותפים מאוד מוגבל על רקע התנגדות רשות ההגבלים העסקיים לשיתוף פעולה בין המפעילים

לקראת המכרז למפעיל סלולרי נוסף יחייב משרד התקשורת את החברות לאפשר שימוש באתרים שלהן למפעיל חדש וגם למפעילים סלולריים אחרים.

הכנסות שוק הסלולר הגיעו ב-2009 לכ-18 מיליארד שקל (מבלי לכלול את הכנסותיה של מירס). הכנסות אלו מהוות יותר מ-50% מסך ההכנסות של כלל שוק התקשורת. החדירה בשוק הסלולרי הגיעה בשנת 2009 ל-9.5 מליון מנויים (יותר מ-125% חדירה). שלוש מארבע החברות הסלולריות, מחזיקות בלמעלה מ-94% מנתח השוק. לאור היקפו ומרכזיותו של שוק הסלולר בישראל רואה הממשלה והמשרד חשיבות בקידום והגברת התחרות בשוק זה - בין היתר באמצעות הכנסת מפעיל סלולרי חדש.

המשרד בוחן בימים אלה באמצעות שימוע האם וכיצד לחייב חברה לאפשר שימוש באתרים שלה לחברה אחרת בהתאם לסמכות שר התקשורת על פי סעיף 5 לחוק התקשורת בזק ושידורים, התשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת"). בחינה זו מתקיימת בין היתר על רקע הצפי לפריסת רשת התקשורת החדשה של הזוכה במכרז המשולב, העתיד להתפרסם, למתן רישיון סלולרי למפעיל חדש והרחבת רישיון סלולרי קיים, וכן על רקע הקשיים התכנוניים בשימור ופיתוח רשתות התקשורת הקיימות.

בישראל נושא האתרים המשותפים מאוד מוגבל על רקע התנגדות רשות ההגבלים העסקיים לשיתוף פעולה נרחב בין המפעילים, מחשש לפגיעה בתחרות.

במסגרת תנאי המכרז המתגבשים צפוי כי זוכה במכרז יידרש תוך פרק זמן קצוב לפרוס רשת תקשורת בפריסה כלל ארצית. לצורך כך יידרש זוכה במכרז להקים מתקני שידור רבים. להערכת המשרד, על-מנת שיעלה בידו לספק שירותים בכיסוי ובטיב בהתאם לדרישות שיקבע המשרד בעניין, ולאלה הניתנים על ידי החברות הסלולריות הקיימות, יידרש הזוכה במכרז להקים רשת תקשורת סלולארית הכוללת כ-2,100 אתרי שידור.

ההליך לקבלת היתר בנייה להקמת מתקן שידור נמשך בממוצע כ-17 חודשים ובמהלך השנים 2006-2008 אושרו פחות ממחצית הבקשות להקמת מתקני שידור בהיתר בנייה באזורי בנייה עירונית וכפרית.

על פי הודעת המשרד, "להבנתנו, השיתוף עשוי לצמצם את ההשפעות הנופיות-חזותיות כתוצאה מהקמתם של מתקני שידור, ולהקטין את רמות הקרינה הבלתי מייננת הנפלטת מאתרי השידור ומציוד הקצה. קושי נוסף בכניסתו של מפעיל חדש הנוגע בפרט להקמת רשת הגישה באזורים עירוניים כרוך בכך שבאזורים אלו מוקמים מתקני שידור לרוב על מבני תעשיה, מסחר, מלונות, ציבור וכו', אשר פריסתם מוגבלת. נוכח כל האמור סבור המשרד כי יש מקום לבחון אמצעים אשר יסייעו לחברות הסלולאריות בפרישה, בפיתוח ובשימור רשתות התקשורת הסלולאריות לשם אספקת שירותים לציבור".

נדגיש שרשות ההגבלים סבורה שיש להגביל בזמן את שיתוף האתרים בין המפעילים והיא לא מתלהבת מההצעה, אך מבינה שהמטרה של הגברת התחרות בשוק הסלולר היא הכרח וצריך לנקוט באמצעים משמעותיים כדי לקדם זאת. הרשות הציעה שהשיתוף יהיה רק לטובת מפעיל חדש ולא בין המפעילים הקיימים. כמו כן הציעה הרשות להקצות למפעילים חדשים תדרים שנמצאים כבר ברשות המפעילים הקיימים, ושבאמצעותם ניתן יהיה להקים רשת סלולרית עם פחות אנטנות - ייתכן שהמתווה המוצע כיום יהווה את הפתרון.

שר התקשורת משה כחלון אמר: "זהו צעד נוסף שיקל על מפעיל סלולרי חדש להיכנס לענף, יוזיל את העלויות למפעילים וישליך על המחירים לצרכן בנוסף, שיתוף האתרים יסייע חזותית בכך שימנע יצירת יער של אנטנות ותרנים במדינת ישראל".

מנכ"ל משרד התקשורת עדן בר טל הדגיש כי "למודל שיתוף האתרים ישנן השפעות סביבתיות חיוביות אשר יביאו לצמצום מתקני שידור, הפחתת הקרינה והפחתת הנזק האסתטי".

כפי שדווח ב"גלובס"בעבר, מנכ"ל בר טל, הורה לסמנכ"ל הספקטרום במשרד, נתי שוברט, להכין את התוכנית בנושא על מנת לצאת בשימוע ציבורי שמטרתו לקבל משוב מהציבור לגבי המודל הכי נכון לטובת אתרים משותפים.

גלובס טק:
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988