פירמת ארנסט אנד יאנג תתן שירותי אקטואריה לחברת החשמל

תחליף את האקטואר אלן דובין, שביקש לסיים את תפקידו על רקע מחלוקת עם רואי החשבון של החברה

פירמת רואי החשבון המובילה ארנסט אנד יאנג (קוסט פורר גבאי את קסירר) תיתן שירותי אקטואריה לחברת החשמל בראשותו של עמוס לסקר. ארנסט את יאנג תיכנס לנעליו של אקטואר החברה, אלן דובין, שביקש לסיים את תפקידו על רקע מחלוקת עם רואי החשבון של החברה - כך נודע ל"גלובס".

רשות החברות הממשלתיות אישרה באחרונה לחברת החשמל להתקשר עם הפירמה למתן שירותי אקטואריה, בעיקר משום שכבר שימשה כמשרד רואי החשבון של חברת החשמל.

‏‎‎לחברת החשמל יש היסטוריה מעט בעייתית בנוגע לתחום האקטואריה. החברה נכנסה בעבר לעימותים לא מעטים עם האקטואר הנוכחי שלה, אלן דובין, על רקע חשיפתו את פרשת ההפרשה העודפת לקרנות הפנסיה של עובדי חברת החשמל.

‏‎‎פרשת הפנסיה

‏‎‎על-פי הממצאים של דובין בזמנו, היה פער של מיליארדי שקלים בין היקף המחוייבויות הפנסיוניות שלהן טענה חברת החשמל ובין ההיקף בפועל. דובין איים להתפטר על רקע היעדר שיפוי של פוליסת אחריות מקצועית. בשלב כלשהו הוא אף סירב להעביר את דו"חות האקטואריה כל עוד לא יינתן לו שיפוי. בסופו של דבר חייב בית המשפט את דובין להמשיך בתפקיד עד להגשת הדו"חות הכספיים המתוקנים.

מרשות החברות נמסר בתגובה להתקשרות עם ארנסט אנד יאנג: "ההתקשרות של חברה ממשלתית, לרבות אופן ההתקשרות ותנאי ההתקשרות, הינו הליך פנימי המתבצע בתוך החברה".

‏מחברת החשמל נמסר: "בעניין העסקתו של משרד ארנסט אנד יאנג - פנתה חח"י (חברת החשמל לישראל) לרשות החברות כדי לקבל את עמדתה ביחס להעסקת המשרד בנושא האקטואריה. כיוון שהפירמה שימשה בעבר כמשרד רואי החשבון של החברה, רשות החברות נתנה את הסכמתה".