מנורה, איילון ומגדל נקנסו על הפרות של הוראות המפקח

חברות הביטוח הפרו הוראות המפקח על הביטוח בנוגע לפוליסות לביטוח בריאות קבוצתי ■ על מנורה הוטל עיצום כספי בסך 75 אלף שקל; על איילון הוטל קנס בסך 37.5 אלף שקל ועל חברת מגדל הוטל עיצום כספי של 37.5 אלף שקל

הפיקוח על הביטוח באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, ממשיך בהטמעת האכיפה באמצעות הטלת קנסות על חברות שלא עמדו בהוראות האגף. האוצר דיווח היום כי שריג הטיל 'עיצומים כספיים' בהיקף כולל של כ-150 אלף שקל, על חברות הביטוח מנורה מבטחים , איילון ומגדל , מכיוון שהפרו את הוראותיו בנוגע לפוליסות ביטוח בריאות קבוצתיות שמכרו.

מהאוצר נמסר כי מנורה לא שלחה גילוי נאות למבוטחים בביטוחי בריאות וסיעוד קבוצתיים, למרות שדבר זה נדרש על פי הוראות האוצר.

בשל כך מנורה נקנסה בכ-75 אלף שקל. כמו כן, חברת הביטוח איילון לא הגדירה פרוצדורה רפואית מסוימת בהתאם למינימום הנדרש על פי האוצר - דבר הפוגע באיכות הכיסוי הביטוחי של הלקוח הסופי - ולכן הוטל עליה קנס בגובה 37.5 אלף שקל. על חברת מגדל הוטל קנס דומה, בסך של 37.5 אלף שקל כיוון שקבעה סעיף המשכיות בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי, שלא עמד בהוראות האוצר.

השימוש בקנסות ככלי שכיח לאכיפה החל בימיו של הממונה הקודם, כתוצאה מיישום סמכויות שניתנו לו בחקיקה בשנים האחרונות. הממונה הנוכחי, שריג, הבהיר כי אחד הדגשים המרכזיים שבכוונתו להוביל בכהונתו נוגע להגברת האכיפה והפיקוח על הגופים המוסדיים ועל אופן יישום הוראות האוצר על ידם.

כך או כך, בחודשים האחרונים התברר כי במשרד האוצר מתכוונים לעלות מדרגה בקנסות מנהליים לגופים מוסדיים, ולהגדיל במאות ואלפי אחוזים את הקנסות שיושתו על גופים שיימצא כי הפרו את הנחיות האוצר. כך, על פי ההערכות, בכוונת אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר לעבור בעתיד מקנסות של עשרות ומאות אלפי שקלים לקנסות של מיליוני שקלים. נציין שהקנס המנהלי המינימלי עומד כיום על 32 אלף שקל.

צרו איתנו קשר *5988