התמתנות בהתאוששות: המדד המשולב עלה ב-0.1% באפריל

גם מדד מלניק התקדם: טיפס ב-0.4% באפריל ■ בנק ישראל: העלייה במדד, בהמשך לעליה בו בחודשים האחרונים, מצביעה על המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של המשק, תוך התמתנות בקצב ההתאוששות

המדד המשולב למצב המשק בחודש אפריל עלה ב-0.1%. כך דיווח בנק ישראל היום. העלייה במדד, בהמשך לעליה בו בחודשים האחרונים, מצביעה על המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של המשק, תוך התמתנות בקצב ההתאוששות.

העלייה במדד התרחשה הודות לעלייה במדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון של המסחר והשירותים. עלייה זו מותנה על ידי ירידה של יצוא הסחורות, וירידה מתונה ביצוא השירותים ובמדדי היבוא. בשל עדכונים קלים כלפי מטה שערכה הלמ"ס במדדי סחר החוץ בחודש מארס, עודכן במקצת המדד כלפי מטה בחודש זה מ-0.6% ל-0.5%.

אשר להתפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה במארס בשיעור של 0.2%, בהמשך לעליה של 0.7% בפברואר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים עלה במארס בשיעור של 1.8%, לאחר ירידה של 1.3% בפברואר.

מדד יצוא השירותים נשאר באפריל ללא שינוי לאחר עליה של 5.6 אחוזים במארס. מדד יצוא הסחורות ירד באפריל בשיעור של 6.8 אחוזים, לאחר עליה של 6 אחוזים במארס. מדד יבוא מוצרי צריכה ירד באפריל בשיעור של 3 אחוזים, לאחר עליה של 3.9 אחוזים במארס. מדד יבוא תשומות לייצור ירד באפריל בשיעור של 1.2 אחוזים, לאחר עליה של 5.9 אחוזים במארס.

לפני כן דווח כי מדד מלניק למצב המשק עלה בחודש אפריל ב-0.4%. לדברי פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, עליית המדד מעידה על כך שהתרחבות המגזר העסקי נמשכת.

הרכיבים השונים של המדד ממשיכים להתפתח חיובית: נמשכת ההתאוששות בשוק העבודה הבאה לידי ביטוי בהמשך עליית מספר המשרות במגזר העסקי והמשקפת התאוששות בביקוש לעובדים במשק.

צרו איתנו קשר *5988