פוטנציאל ההכנסות של המדינה מהגז הטבעי - 16 מיליארד דולר

שווי עתודות הגז הטבעי של ישראל נאמד ב-40 מיליארד דולר והמדינה תיהנה משיעור מיסוי ותמלוגים של כ-40% ■ עורכי המחקר: "חלקן של ממשלות במדינות אחרות הוא לרוב גבוה יותר מ-40%, ולמעשה רק בבריטניה חלק הממשלה מהכנסות נפט וגז עומד על כ-40%"

פוטנציאל ההכנסות של ישראל מעתודות הגז הטבעי שלה עומד כיום על 16 מיליארד דולר, כך עולה מנייר מחקר שנערך בכנסת לקראת דיון בהצעה לשינוי חוק הנפט של ח"כ כרמל שאמה. הצעת החוק מדברת על העלאת שיעורי התמלוגים על הכנסות מנפט ומגז טבעי ל-16% במקום 12.5% והחלת חוק חובת המכרזים על ההליכים להענקת רישונות לחיפושי נפט וגז טבעי.

על-פי המחקר, מגיע שיעור המיסוי הכולל כיום בישראל על מפיקי נפט וגז טבעי ל-40%, המהווים 16 מיליארד דולר מתוך שוויין הכולל של עתודות הגז של ישראל, אשר נאמד בכ-40 מיליארד דולר. המיסוי מתחלק למיסים ישירים, כגון מס חברות (15%), מע"מ (14%), תמלוגים נטו (9%) ובלו (2.1%).

עורכי נייר המחקר, תמיר אגמון ויהודה תמר, כותבים כי "מהנתונים שנאספו עולה כי חלקן של ממשלות במדינות אחרות הוא לרוב גבוה יותר מ-40%, ולמעשה רק בבריטניה חלק הממשלה מהכנסות נפט וגז עומד על כ-40%".

החוקרים מוסיפים כי "התמונה המצטיירת ממכלול המיסים האגרות וההיטלים מעלה כי נתח הממשלה בהכנסות נפט וגז טבעי בישראל דומה לנתח בבריטניה ונמוך משמעותית מהנתח בנורבגיה ובמדינות נפט מתפתחות. נראה כי הדבר נובע מהרצון של המחוקק בישראל לעודד השקעות בתחום חיפושי הנפט, בפרט בעבר, טרם גילוי מצבורי הגז בחופי הארץ, כאשר החיפושים נחשבו לבעלי פוטנציאל נמוך יחסית. נראה כי במדינות אחרות, המיסוי משקף מציאות של הכרה בקיומם של מרבצי האנרגיה ואין יותר צורך לתת תמריץ מיוחד להשקעות בחיפושים".

חשוב לציין בהקשר זה כי בנורבגיה קיימת מעורבות ממשלתית בענף, מעורבות הבאה לידי ביטוי בבעלות ממשלתית ישירה על שדות נפט וגז ב"מדף היבשתי". בישראל ובבריטניה מדובר בהשקעות פרטיות, כלומר הממשלה אינה משתתפת בהפסדי היזם במקרים שבהם לא התגלו תגליות מסחריות של נפט או גז טבעי.

צרו איתנו קשר *5988