ישראמקו: הרווחים צנחו ב-70%; ההוצאות זינקו ל-7.4 מיליון שקל

עיקר הוצאות ההשתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז ברבעון היו בגין עבודות גיאולוגיות וגיאופיסיות בהיתר "דניאל" ■ רווחי השותפות הסתכמו בכ-18.6 מיליון שקל, לעומת רווח של 62.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

השותפות המוגבלת ישראמקו אשר לה נתחים בקידוחים "תמר 1", "תמר 2", "דלית 1", "אור 1", "דניאל" ו"שמשון" באמצעות החזקותיה בחנ"ל, נפטא, יואל, וישראמקו אינק. דיווחה היום (א') כי ברבעון הראשון של השנה זינקו הההוצאות של השותפות להשתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז ב-7.4 מיליון שקל לעומת 932 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הוצאות ההשתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז בתקופה הינן בגין עבודות גיאולוגיות וגיאופיסיות שבוצעו בהיתר "דניאל".

רווחי השותפות בתקופת הדו"ח הסתכמו בכ-18.6 מיליון שקל, צניחה של כ-70% לעומת רווח של 62.5 מיליון שקל שרשמה השותפות ברבעון המקביל אשתקד.

בדו"חותיה הרבעוניים מציינת החברה כי בסעיף ההשקעה בנכסי נפט וגז, מוצג חלקה של השותפות בעלויות הקידוחים "תמר1" "תמר 2" ו"דלית 1" כולל סכומים שהוצאו לפיתוח שדה הגז "תמר" בסך של כ-424 מיליון שקל וכי חלקה של השותפות בעלויות קידוח "אור 1" שגם בו התגלה גז הסתכמו בכ-7.6 מיליון שקל.

בסיום הרבעון הראשון עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים במזומנים ושווי מזומנים וני"ע בסך 368.6 מיליון שקל. כלל נכסי השותפות עלו בסיום הרבעון ב-6% לכ-800 מיליון שקל. נכסים אלו כוללים בעיקר השקעות בנכסי נפט וגז, ומזומנים ושווי מזומנים.

השותפות אינה נוטלת אשראי בנקאי למימון פעילות החיפושים, אך לצורך פעילות פיתוח "תמר" תזדקק השותפות למימון בנקאי או/ו חוץ בנקאי. וב-22 בפברואר חתמה השותפות על מסמך עקרונות בעניין זה עם דויטשה בנק שצפוי להעמיד לשותפות הלוואת גישור בסך של עד 350 מיליון דולר ל-36 חודשים.

עוד מציינת השותפות כי בחודשים פברואר ומארס 2010, אישרו השותפים בפרויקט פיתוח שדה הגז הטבעי "תמר" לנובל אנרג'י להתקשר בהתקשרויות לרכישת ציוד ושירותים בסך כולל של כ-227 מיליון דולר וכ-157 מיליון דולר בהתאמה. עד כה מסתכם הסכום שאושר ע"י השותפים לצורך פיתוח "תמר בכ-614 מיליון דולר.

עוד עולה מהדוחות כי בהיתר "דניאל" צפוי פיענוח נתוני הסקר הסיסמי שהסתיים באפריל עד לאוגוסט 2010. ולגבי רשיון "שמשון" נמסרו נתוני הסקרים הסיסמיים התלת מימדיים לחברת יעוץ אמריקנית, לצורך הכנת פרוספקטים לקדיחה בשטח הרשיון, והכנת הפרוספקטים צפויה להסתיים עד תום יוני 2010.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988