צים חתמה מזכר הבנות למכירת חברה זרה ב-130-170 מ' ד'

עד ל-9 ביולי 2010, צים לא תהיה רשאית לנהל מגעים עם צדדים שלישיים אחרים למכירת זכויותיה בחברה הזרה העוסקת בפעילות הנלווית לספנות אך אינה מחזיקה באניות ■ צים העניקה לתאגיד הזר אופציה להעריך את תקופת הבלעדיות ב-45 יום נוספים

החברה לישראל שבשליטת משפחת עופר הודיעה הערב (א') לבורסה כי חברת צים התקשרה במזכר הבנות למכירת זכויותיה בחברה זרה לתאגיד זר בלתי קשור. על פי מזכר ההבנות הבלתי מחייב שנחתם בין הצדדים תמכור צים את זכויותיה בחברה הזרה העוסקת בפעילות הנלווית לספנות אך אינה מחזיקה באניות בתמורה לסך הנאמד בטווח שבין 130-170 מיליון דולר.

ההודעה הנוכחית הינה בהמשך להודעה שפירסמה החברה ב-5 במאי, בה דיווחה על קיומו של מו"מ מתקדם להתקשרות בשתי עסקאות נפרדות למכירת החזקותיה בחברות זרות לצדדים שלישיים שהוערכו על ידי החברה בטווח שבין 150-190 מיליון דולר.

בין הצדדים הוסכם כי ההתקשרות ביניהן תהיה כפופה, בין היתר להתקיימות תנאים מתלים שונים.

בד בבד עם חתימת מזכר ההבנות נחתם בין הצדדים הסכם בלעדיות לפיו, בכפוף לתנאים מסויימים, עד ל-9 ביולי 2010, צים לא תיהיה רשאית לנהל מגעים עם צדדים שלישיים למכירת זכויותיה בחברה הזרה. כמו כן העניקה צים לתאגיד הזר אופציה להעריך את תקופת הבלעדיות ב-45 יום נוספים. בצהלך תקופת הבלעדיות יערוך התאגיד הזר בדיקות נאותות לחברה הזרה.

ייתכן כי מכירת החברות היא חלק מתוכנית החברה לעמוד בתחזית תזרים המזומנים הצפוי בשנים הקרובות, אותו היא פרסמה במסגרת הסדר החוב שאושר בסוף 2009.

במסגרת ההסדר - שנעשה לאחר שהחברה צברה הפסד בגובה של 768 מיליון דולר בשנים 2008-2009 בעקבות המשבר העולמי בענף הספנות - נפרסו מחדש חובות בהיקף של יותר מיליארד דולר, תוך שהחברה לישראל מזרימה לה מעל לחצי מיליארד דולר.

מדו"חות החברה לישראל שפורסמו בסוף חודש מארס עולה כי נכון לסוף 2009, ישנה סטייה מתחזית התזרים בהיקף של כ-70 מיליון דולר, ובחברה מעריכים כי סטייה זו תימשך גם ברבעון הראשון של שנת 2010. למרות זאת, בחברה נותרו אופטימיים לגבי פעילות צים, והם מציינים כי להערכתם, במהלך שנת 2010, תצומצם הסטייה, וזאת בין היתר בזכות פעולות נוספות בהן תנקוט החברה, ביניהן הקדמת מכירת נכסים ומחזור אשראי. כפי הנראה, עם פרסום הדו"ח, בצים כבר ניהלו משא ומתן למכירת פעילויות שלא קשורות לפעילת ההובלה הימית.

לצים ישנה פעילות לוגיסטית והיא מציעה ללקוחותיה שירותים נלווים התומכים בפעילות ההובלה, כגון שילוח ועמילות מכס, מסופים לטיפול במכולות, שירותי תובלה יבשתית ועוד. במסגרת פעילות זו יש לצים החזקה בשיעור של 25% במפעל לייצור מכולות בסין, אשר עקב עודף היצע עולמי במכולות הייצור בו הופסק במהלך 2009 וחודש רק בסוף השנה. לחברה יש גם החזקה של 55% במפעל נוסף לייצור מכולות בצפון סין, שגם בו הופסק הייצור במהלך 2009, הפעם מבלי להתחדש.

החזקות נוספות שאינן קשורות לפעילות ההובלה, שצים עשויה או יכולה למכור הן זכויות בשיעור של 20% במתקני נמל באנטוורפן שבבלגיה; 47.5% מזכויות העלות במסוף מכולות בלגוס שבניגריה; החזקה של 40% במתקן בנמל בטרגונה שבספרד, וכן החזקה של 8% במיזם בסין אשר עיקר פעילותו נוגעת להקמה ותפעול של מסופים לרכבות מטען בסין.

צרו איתנו קשר *5988