סייבל רוכשת השליטה באלומות ספרינט בכ-12.5 מ' ש'

הרכישה משקפת שווי של 18 מיליון שקל לאלומות ספרינט, הנסחרת כיום לפי שווי של 15.9 מיליון שקל

התגבשה הבעלות הסופית על בית ההשקעות אלומות ספרינט : חברת סייבל השקעות בבעלותם ובניהולם של שחר סיידון ויעל שניצר, רוכשת מביטוח חקלאי החזקות את השליטה בבית ההשקעות תמורת 12.5 מיליון שקלים. הרכישה משקפת שווי של 18 מיליון שקל לאלומות ספרינט, הנסחרת כיום לפי שווי של כ-16 מיליון שקל.

בעקבות הרכישה תחזיק סייבל בכ-69% ממניות בית ההשקעות. העסקה כפופה עדיין להשלמת בדיקת נאותות.

העסקה בוצעה בשני שלבים, כשהשלב הראשון בוצע בשבוע שעבר, לאחר שביטוח חקלאי החזקות (ב.ט.ח) רכשה את האחזקות מחברת גורן קפיטל שהחזיקה 50% בבית ההשקעות והגיעה לשליטה עם אחזקה של כ-69% מהון המניות. כעת הושלם השלב השני במסגרתו נכנסת סייבל השקעות ורוכשת את כל אחזקותיה של ב.ט.ח תמורת הסכום האמור.

נזכיר כי לפני כשנה הושלם המיזוג שבין ספרינט השקעות עם חברת אלומות בית השקעות.

שחר סיידון, מנכ"ל סייבל השקעות ציין: "זיהינו פוטנציאל רב מאוד ברכישת אלומות ספרינט כשאנו מתכוונים לנצל את הפלטפורמה של בית ההשקעות על מנת להגדיל מצד אחד את היקף הקרנות המנוהלות ובמקביל ביצוע רכישות נוספות שיגדילו את היקף ההון הנכסים המנוהל בבית ההשקעות. אנו מאמינים בצוות העובדים המסורים ובהנהלה של בית ההשקעות ובטוחים שביחד נמשיך לצמוח לכיוונים מאתגרים הרבה יותר".

מנכ"ל אלומות ספרינט, קובי נימקובסקי, מציין כי "אנו מתחילים דרך משותפת וארוכה יחד עם סייבל השקעות במטרה לחזק את מעמדו ומיצובו העסקי המוביל של בית ההשקעות אלומות ספרינט לקראת האתגרים הצפויים בשוק ההון בשנים הקרובות. אנו רואים צמיחה וגידול מתמשך בפעילות בית ההשקעות על בסיס חודשי ואנו משוכנעים שמגמה זו תימשך גם בשנים הקרובות".

אלומות ספרינט מנהלת היום נכסים בהיקף של 1.5 מיליארד שקלים ומנוהלת על ידי קובי נימקובסקי וכיו"ר החברה מכהן קובי נבון. מיזוג אלומות ספרינט הכפיל לפני כשנה את היקף הנכסים שמנהל בית ההשקעות הממוזג אלומות בניהול תיקים, קרנות נאמנות וקופות גמל. במסגרת המיזוג מוזגו 3 חברות בנות (אלומות ניהול השקעות - חברה לניהול תיקים; אלומות קרנות נאמנות - חברה לניהול קרנות נאמנות; ואלומות גמל- חברה לניהול קופות גמל קרנות השתלמות וקרנות מרכזית לפיצויים) ביחד עם פעילות ספרינט השקעות.