הקרב על תמלוגי הגז: המלצות ועדת ששינסקי יתקבלו רק באמצע חודש אוגוסט

שיעור התמלוגים בישראל עומד על 36%, לעומת שיעור משולב שנע בין 60% ל-90% בשאר המדינות ■ שר האוצר שטייניץ רוצה להעלות את התמלוגים למדינה ■ שר התשתיות עוזי לנדאו מתנגד למהלך מחשש להברחת משקיעים זרים - "תנו לאנשי הסקטור הפרטי לעשות את עבודתם"

המלצה על העלאת שיעורי התמלוגים על תגליות גז ונפט היא ברורה מאליה. שר האוצר יובל שטייניץ צפוי לדרוש העלאה משמעותית שכן שיעור התמלוגים בישראל עומד על 12.5% והשיעור המשולב (שיעור תמלוגים על הכנסות עם שיעור המס על רווחים) מסתכם ב-36%, לעומת שיעור משולב שנע בין 60% ל-90% בשאר המדינות.

מצד אחד, האוצר חייב לשמור על אינטרס הציבור הרחב וצפוי לדרוש כמה שיותר הכנסות. מצד אחר, הרטרואקטיביות עלולה לפגוע במשק כי היא מערערת את הוודאות שהכלכלה מעניקה למשקיעים. ייתכן כי האוצר לא יתחייב לאמץ את המלצת הוועדה בנושא וכי ההמלצה תגיע להכרעת הממשלה.

לגילוי עתודות גז או נפט גדולות גם השלכות רוחב מאקרו-כלכליות שליליות. התופעה מכונה בספרות הכלכלית "מחלה הולנדית" בעקבות מה שהתרחש בהולנד ב-1959: הגילוי גורם לגידול חד בהשקעות זרות תוך כניסה מסיבית של מט''ח, מה שגורם לתיסוף חד במטבע המקומי ופוגע אנושות ביצוא ובתעשייה.

התופעה מוכרת למשק הישראלי שכן בשנתיים האחרונות מנסה בנק ישראל להתמודד עם התיסוף החד של השקל הנובע מיבוא הון מסיבי, וזאת ללא גז. בישראל היצוא הוא כמחצית מהתוצר, כך שההשלכות יהיו קשות.

בנוסף, אחרי ששיעור התמלוגים והמס יעלו, הכנסות המדינה ממסים צפויות לגדול בצורה חדה. הדבר עלול לעודד את כלל המשרדים והסקטורים לדרוש תוספות תקציב, לכן חשוב לאוצר לקבוע מלכתחילה לאן יועדו ההכנסות שיניבו תגליות הגז. יו''ר המועצה הלאומית לכלכלה, יוג'ין קנדל, דרש שהסוגיה תהיה חלק ממנדט הוועדה. באוצר ידרשו פתרון בהצעת החוק.

לנדאו: ההעלאה מסכנת אינטרסים

את היחס לוועדת ששינסקי במשרד התשתיות אפשר להגדיר "צונן" בלשון המעטה.

מבחינת המשרד, התוצאה הטובה ביותר שיכולה לצאת מוועדת ששינסקי היא פיזורה לאלתר. מדובר, אגב, בחזית אחידה בין שר התשתיות ד"ר עוזי לנדאו והממונה על ענייני הנפט במשרד, ד"ר יעקב מימרן. הגורם הבכיר היחיד במשרד שעמדתו לא נשמעה עדיין ושיכול להפתיע הוא המנכ"ל שאול צמח, איש האוצר בעברו, הנוקט לעתים עמדות עצמאיות. לנדאו הודיע על התנגדות נחרצת ליוזמות להעלאת התמלוגים כבר מהרגע הראשון לפרסומן כשטען שאסור לישראל לנהוג כקוזק גוזל.

"תנו לאנשי הסקטור הפרטי לעשות את עבודתם ואל תפריעו" הוא אחד המשפטים החביבים על לנדאו. שר התשתיות רואה בהעלאת התמלוגים התנהגות לא ראויה שפוגעת בתדמיתה של ישראל, מסכנת אינטרסים חשובים ועלולה להבריח משקיעים זרים.

המלצה על העלאת תמלוגים רטרואקטיבית צפויה לעורר התנגדות עזה במשרד התשתיות. מימרן, שנשאל בפברואר בוועדת הכלכלה של הכנסת על עמדתו לגבי התמלוגים, אמר כי "למותר לציין כי אין זה ראוי במדינה מתוקנת לשנות תמלוג למפרע לבעלי זכויות קיימים".

המלצה על העלאת תמלוגים מכאן ולהבא - במשרד התשתיות מסרבים להביע תמיכה אפילו בהעלאת התמלוגים על רישיונות שיחולקו בעתיד. כשנשאל לנדאו על עמדתו בנושא השיב: "את השאלה הזאת אתם צריכים להפנות לשר האוצר".