רפורמה במרשם הפלילי: מעביד לא יוכל לדרוש תעודת יושר מעובד

לפי ההצעה המתגבשת במשרד המשפטים, המבוססת על המלצות ועדה ציבורית, אזרח יוכל לעיין במרשמו הפלילי רק על גבי מחשב בתחנת המשטרה - ולא יוכל לקבל תדפיס

אזרחים המבקשים לעיין במרשם הפלילי של עצמם יוכלו לעשות זאת רק על גבי צג מחשב בתחנת המשטרה, ולא יוכלו לקבל תדפיס מהמרשם הפלילי - כך עולה מהצעת חוק המתגבשת בימים אלה במשרד המשפטים.

הצעת החוק מבוססת על המלצות ועדה ציבורית, בראשות פרופ' רות קנאי מאוניברסיטת בר-אילן, שהגישה היום (ג') דו"ח בנושא רפורמה בחוק המרשם הפלילי לשר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן.

לפי המלצות הוועדה, שהגיעו לידי "גלובס", ישתנה המצב הקיים, שבו רשאי אזרח לקבל תדפיס של המרשם הפלילי הנוגע אליו בתחנת משטרה. זאת לאור העובדה שמעסיקים פרטיים רבים, שאינם זכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי או המרשם המשטרתי, נוהגים לדרוש ממועמדים לעבודה להביא "תעודת יושר" מהמשטרה כתנאי לקבלתם לעבודה.

אפילו תיקון לחוק ממארס 2008, שקבע איסור פלילי על מעסיק לדרוש את המידע, לא הפסיק את התופעה.

עיקרון השיקום

הוועדה, שמונתה לפני יותר משנתיים, ממליצה להחזיר את המצב לזה ששרר עד פסיקת בג"ץ ב-1996, ולאפשר לאזרחים לעיין במידע אודותם רק על צג המחשב. זאת למעט מקרים חריגים, שבהם המידע מהמרשם הפלילי דרוש לצורך הליכים משפטיים, וזאת באמצעות בקשה מיוחדת מטעם עורך דין.

"נכון שיש מידה של פטרנליזם בכך שאנחנו אומרים שאדם לא יקבל את תדפיס המרשם שלו", אומרת ל"גלובס" פרופ' קנאי, "אבל ראינו שזה מנוצל לרעה בצורה מאוד חזקה".

בדו"ח הסופי כתבה הוועדה: "יש להעדיף את עיקרון השיקום ואת הזכות להיות מועסק, על פני הפגיעה המסוימת בפרט, הכרוכה בצמצום זכות העיון ומימושה באמצעות עיון בצג המחשב בלבד. אף לאחר צמצום זכות העיון, יהיה באפשרותו של הפרט לדעת מהו המידע המצוי אודותיו במאגר המידע הפלילי ולהעתיקו ככל שהדבר נחוץ לו".

המלצות נוספות של הוועדה: קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרשעות פליליות מהמרשם הפלילי, לבעלי רישום פלילי אחד בלבד בעבירות שלא הוטל בגינן עונש מאסר; קביעת קריטריונים לגבי זהות הגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי או המשטרתי, ובאיזה היקף; ואכיפת החובה לנהל מרשם פלילי של תאגידים, לצד המרשם של אזרחים.

החלת מגבלות

"יש לקבוע בחוק", כתבה הוועדה בדו"ח, "אמות-מידה ברורות לבחינת עבר פלילי, שכל גוף העסקה המקבל מידע מן המרשם יחוייב לשקול אותו על-פיהן. אמות-המידה יחייבו את כל הגורמים והמעסיקים המקבלים מידע מכוח החוק. יש לאמץ את התפיסה שלפיה חוק המרשם קובע את מסגרת העברת המידע הפלילי, וכל חקיקה ספציפית מלווה את אופן הפעלת שיקול-הדעת".

הוועדה ניסתה להסדיר גם את מעמדם של ה"רישומים המשטרתיים", אודות חקירות שלא הבשילו לכתב אישום או תיקי חקירה פתוחים שאינם חלק מהמרשם הפלילי. הוועדה המליצה כי כל הגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי יהיו זכאים לקבל מידע גם על תיקי חקירה פתוחים שהוגש בגינם כתב אישום.

ואולם, על מסירת מידע מהמרשם המשטרתי יחולו הגבלות לגבי חלק מהגופים הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי, כך שמידע בנוגע לתיקים שהסתיימו בזיכוי יוכלו לקבל רק אותם גופים ספורים הזכאים לקבל מידע מקוון ישירות מהמרשם, כגון המשטרה, השב"כ, המשטרה הצבאית, ביטחון שדה בצה"ל והמחלקה לחקירות שוטרים, ורק לצורכי ביטחון או חקירה.

המלצות הוועדה:

1. קיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרשעות ללא מאסר.

2. קביעת קריטריונים לקבלת מידע מהמרשם הפלילי או המשטרתי.

3. אכיפת החובה לנהל מרשם פלילי של תאגידים.

4. אזרח לא יוכל לקבל עותק של המרשם הפלילי שלו.

צרו איתנו קשר *5988