המינהל תובע 80 מיליון שקל ממועצת מודיעין: מכרה עודפי עפר

טוען כי המועצה האזורית חבל מודיעין מוכרת עודפי עפר מפארק התעשייה חבל מודיעין - ללא רשות מהמינהל המחזיק בקרקע ■ חבל מודיעין: "התביעה משוללת כל יסוד"

מינהל מקרקעי ישראל תובע 80 מיליון שקל מהמועצה האזורית חבל מודיעין, מהחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין ומחברת קל בניין, בגין מכירת עודפי עפר מפארק התעשייה חבל מודיעין ללא רשות מהמינהל המחזיק בקרקע.

את התביעה הגיש המינהל לבית המשפט המחוזי מרכז בפתח-תקווה באמצעות פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי). התביעה הוגשה בידי עו"ד רינה מיוחס, מנהלת מחלקת מקרקעין בפרקליטות תל-אביב, ובידי עו"ד הילה ליבנה, סגנית בכירה לפרקליטות מחוז תל-אביב. התביעה הוכנה בשיתוף עם עו"ד ישראל בלום מיחידת תביעות אזרחיות ומיקור חוץ בפרקליטות המדינה.

לטענת המינהל, עם ההתפתחות הטכנולוגית והעלייה בהיקפם של פרויקטים, נוצרים עודפי עפר רבים בכמויות גדולות. במשך שנים רבות, נטען, מוצאים עודפי עפר, שכנראה נמכרו בשוק החופשי, בפארק התעשייה חבל מודיעין על-ידי הנתבעות. "זאת, ללא רשות מבעל הקרקע או זכות שבדין וללא שניתנה לכך הסכמת המינהל, וממילא מבלי ששולם למינהל כל תשלום".

לטענת המינהל, "פעולות הכרייה, הגריסה ומכירת המחצב בשוק החופשי מבוצעות על-ידי הנתבעות ביחד ולחוד, מבלי שיש להן כל זכות שבדין לעשות כן, בניגוד להוראות חוזה ההרשאה, תוך עשיית עושר ולא במשפט, פגיעה בקניין, במשאב ובקופה הציבוריים, הכל תוך התרשלות, הפרת חובות אמון, חובות תום-לב ועל-פי דיני הנזיקין".

חוזה לא תקף

בתביעה מציין המינהל כי בפברואר 1995 נחתם חוזה הרשאה לתכנון, פיתוח תשתיות וביצוע הפיתוח עם המועצה האזורית חבל מודיעין, בהקשר לפיתוח פארק התעשייה חבל מודיעין, ששטחו 4,700 דונם.

המינהל טוען כי לבקשת המועצה האזורית ולבקשת החברה הכלכלית, שבאמצעותה פועלת המועצה, הוארך תוקף חוזה ההרשאה מעת לעת, אולם המועד האחרון שבו הוארכה תקופת ההרשאה היה במארס 2007 לשנה נוספת. "מאז ועד עתה", נכתב, "פועלות הנתבעות במקרקעין ללא הרשאה תקפה".

עוד נטען כי כשהחברה הכלכלית החלה בעבודות להכשרת המגרשים במקרקעין, היא קיבלה הרשאה לגריסת חומר - בתנאי שהחומר הגרוס ישמש להכשרת המגרשים בקרקע, אך מתברר כי החומר הגרוס הוצא מחוץ לשטח הקרקע ללא היתר.

מהמועצה האזורית חבל מודיעין והחברה הכלכלית נמסר בתגובה כי "מדובר בתביעה משוללת כל יסוד, המנוגדת הן לחוזים הקיימים מול המינהל והן לחוות-הדעת המשפטיות. אנחנו משוכנעים כי בית המשפט ידחה את התביעה ואף ינזוף במינהל".

חברת קל בניין מסרה, באמצעות עו"ד דוד זילר ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות', כי "מדובר בסכסוך ישן של למעלה מעשור בין המינהל לבין המועצה האזורית חבל מודיעין בנוגע להרשאות לפיתוח הפארק, בו משמשת קל בניין כקבלן ביצוע של החברה הכלכלית. קל בניין ביצעה ומבצעת את כל עבודות הפיתוח של הפארק בהתאם להסכמים עם החברה הכלכלית חבל מודיעין, ועל כן אין כל יסוד לשרבוב שמה של קל בניין אל תוך תביעה זו. התגובה במלואה תימסר לבית המשפט, לאחר שקל בניין תקבל את התביעה".

צרו איתנו קשר *5988