האוצר יטיל קנסות ואף יפטר את מי שיסכים לחריגות שכר

מטיוטת חוק ההסדרים במסגרת התקציב הדו-שנתי לשנים 2011-2012 עולה כי יורחבו זכויותיו של אילן לוין, הממונה על השכר באוצר ■ לוין בודק כעת חריגות שכר ברשות השידור וברוב האוניברסיטאות ■ האוצר מבקש להטיל קנסות גם על מי שיסתיר מידע בנוגע לחריגות שכר

משרד האוצר נחוש לשים קץ לחריגות השכר במגזר הציבורי. מטיוטת חוק ההסדרים עולה, כי האוצר דורש להרחיב את הסמכויות של אגף הממונה על השכר במשרד, בראשותו של אילן לוין.

לפי החוק המוצע, יוקנה לממונה הסמכות "להעביר" מתפקידו בעל תפקיד בגוף מתוקצב על ידי המדינה, אשר הסכים למתן חריגות שכר. בחוק מבהירים כי מדובר בהסכמה ביודעין על שינויים או הטבות בניגוד לחוק. כמו כן, ה"העברה" תיעשה רק לאחר שימוע מסודר ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

כמו כן, מבקש האוצר את הסמכות להטיל עיצומים כספיים על בעל תפקיד בשל "אי קיום הוראות בנוגע לחריגות שכר או בשל אי מסירת מידע", בעיה נוספת שהממונה על השכר נאלץ להתמודד עימה לאחרונה.

באוצר מנסים "להקדים תרופה למכה" ובחוק מבקשים "לאסור על הגוף המתוקצב לשאת בתשלום העיצום הכספי, לשפות את בעל התפקיד בסכום זה וגם לרכוש או לממן ביטוח בקשר לכך", וזאת על מנת שהמימון יבוא מכיסאו של בעל התפקיד. הרחבת הסמכויות תיעשה באמצעות תיקון סעיף 29 מחוק יסודות התקציב התשמ''ה-1985, החוק המעניק לממונה את הסמכויות הנוכחיות, שהן, בעיני האוצר, לא מספיקות.

לפי נתונים של יחידת האכיפה באגף הממונה על השכר, בראשות שמואל נחמני, בשנים 2007-1999 סכומי ההשבה שנדרשו הגיעו לכ-190 מיליון שקל; החיסכון השוטף בתקופה הגיע לכ-426 מיליון שקל; והחיסכון האקטוארי הסתכם בכ-359 מיליון שקל.

כעת, בודק הממונה על השכר חריגות שכר ברשות השידור וברוב האוניברסיטאות, כאשר האחרונות, עד לפני זמן קצר, סירבו להכיר בסמכויות הנוכחיות של הממונה על השכר ולא הסכימו להעביר לו נתונים.

צרו איתנו קשר *5988