האח הגדול עלה לכיתה א'

ועכשיו רוצים להקים מאגר מידע שיכיל נתונים רגישים על התלמידים בישראל. אין גבול?

הטענה שמצב מערכת החינוך בישראל טעון שיפור אינה חדשה ומוכרת גם במשרד החינוך. כחלק מהניסיון לשינוי המצב הקימו במשרד החינוך רשות מיוחדת, ששמה רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך, ובקיצור ראמ"ה - אשר תפקידה לרכז את כל הישגי התלמידים בארץ ולכמת אותם לפי מאפיינים שונים.

ביום ראשון הקרוב, 11 ביולי, עתידה ועדת השרים לחקיקה לדון בהצעת חוק, אשר תקנה לרשות זו מעמד סטטוטורי.

חלק מרכזי בהצעה עוסק בהקמתו של מאגר נתונים שישמש את רשות המדידה במסגרת פעולתה. המאגר שיוקם יכיל את נתוני כל