קרן אלמונית תלווה למוני הראל 46 מיליון דולר להצלת פטרו-גרופ

קרן השקעות אמריקנית שפרטיה לא פורסמו תעניק הלוואה לחברה הבת המפעילה תחנות דלק בארה"ב, במקום בנק וואכוביה שהודיע על הפסקת המימון

מחזיקי האג"ח של פטרו-גרופ , שהתכנסו מספר פעמים בתקופה האחרונה, יכולים לנשום מעט לרווחה. חברת הבת GPM, המהווה את עיקר פעילות החברה, הודיעה כי קיבלה מקרן השקעות אמריקנית כתב התחייבויות הכולל הצעה להתקשרות בהסכם מימון פוטנציאלי בהיקף של 46 מיליון דולר. ההצעה אושרה הן על-ידי דירקטוריון החברה והן על-ידי דירקטוריון מטיס קפיטל, בעלת השליטה בפטרו גרופ.

GPM דיווחה כבר לפני חודשיים כי חתמה על הסכם התקשרות עם יועץ השקעות בתחום המיזוגים והרכישות, לצורך בחינת חלופות של מימון מחדש או מכירת נכסיה של החברה, לאחר שהבנק וולס פארגו, אשר רכש את הבנק האמריקני וואכוביה שהעמיד אשראי לטובת GPM, הודיע כ יחדל מלהעמיד מימון לטובת החברה.

GPM פעילה בתחום של תחנות דלק במזרח ארה"ב, ומפעילה 214 מתחמים הכוללים חנויות נוחות שלהן צמודות תחנות דלק. החברה סיימה את 2009 בירידה של 25% בהכנסות ל-863 מיליון דולר, ועם הפסד של כמיליון דולר בהמשך להפסד דומה ב-2008. היקף ההתחייבויות של החברה עומד על 124 מיליון דולר, והיא סובלת מגירעון בהון החוזר של כ-35 מיליון דולר, מה שהוביל להצמדת הערת "עסק חי" לדו"חותיה.

עיקרי ההצעה של קרן ההשקעות האמריקנית, ששמה לא נחשף, הם העמדת הלוואה בגובה 34 מיליון דולר שתהיה מובטחת בשעבודים בדרגה ראשונה על כל נכסי החברה, ותיפרע בתשלום אחד בפברואר 2014. וכן, העמדת קו אשראי לצורך מימון ההון החוזר של GPM עד סכום של 12 מיליון דולר, שיהיה בתוקף עד אוגוסט 2013. תנאי ההלוואה אף הם לא פורסמו.

מועד סגירת עסקת ההלוואה יהיה לכל המאוחר ב-27 באוגוסט, ואם לא ייחתם עד אז - תוקף ההצעה יפוג. פטרו-גרופ השאירה לעצמה את הזכות למצוא גורם מממן אחר, ובמידה שתמצא אחד כזה, היא תשלם פיצוי לקרן ההשקעות בגובה של 1-2.96 מיליון דולר. אם אכן ייחתם הסכם סופי בין הצדדים, הוא יכלול התניות פיננסיות ל-GPM למהלך תקופת ההלוואה.

ספק לגבי תשלום האג"ח הקרוב

פטרו גרופ נמצאת בשליטת מטיס קפיטל, לאחר שזו רכשה את איגרות החוב של אמריס, אשר היו מובטחות במניות פטרו-גרופ, וזאת בנוסף לרכישה בשוק של מניות החברה. בעל השליטה בה הוא מוני הראל, בעלי קבוצת הכדורגל של הפועל ת"א. עד לפני כמה חודשים החזיק עמו בחברה גם אמנון ברזילי, שמכר להראל את מניותיו.

בעוד פחות משלושה חודשים צריכה פטרו גרופ לשלם למחזיקי האג"ח כ-29 מיליון שקל, הכוללים פירעון של 20% קרן ותשלום ריבית חצי שנתית. מחזיקי האג"ח חוששים כי אין ביכולת החברה לעמוד בתשלום זה, ובהתאם לכך נסחרות איגרות החוב של פטרו-גרופ בתשואה גבוהה של כ-41%.

בעקבות ההודעה טיפסו היום האג"ח ב-2.9%, ואילו איגרות החוב של החברה האם, מטיס קפיטל, רשמו עליות של 5.7%, וכעת הן נסחרות בתשואה של 32.5%.

צרו איתנו קשר *5988