בדיקה: האם יועצי הבנקים קיבלו טובות הנאה מבתי השקעות?

רשות ני"ע דורשת מבתי ההשקעות להעביר רשימה מפורטת של כנסים שערכו עם היועצים, כולל תכנים ועלויות וכן פרטים על משתתפי הכנס ■ היועצים אמורים להמליץ רק על סמך מערכות הדירוג בבנקים

רשות ניירות ערך בוחנת האם יועצי ההשקעות בבנקים קיבלו לאחרונה טובות הנאה ממנהלי קרנות נאמנות ותעודות סל.

ל"גלובס" נודע כי מחלקת ההשקעות ברשות שלחה הבוקר (ב') מכתבים לכל מנהלי הקרנות והתעודות, בו הם נדרשו למסור מידע אודות כנסים שביצעו בנוכחות יועצי ההשקעות בחודשים מאי-יולי 2010.

רשות ניירות ערך, בראשות פרופ' זוהר גושן, מעוניינת לבחון האם במסגרת הכנסים ניתנו טובות הנאה למשתתפים, באמצעות מתנות בסכום גבוה מדי או תכנים שאינם מקצועיים.

בדיקת הרשות מגיעה בעקבות מספר מקרים שאירעו לאחרונה, במיוחד בתקופת המונדיאל, כשחברות ערכו כנסים שהתכנים המקצועיים בהם היו שוליים, ובמוקד עמדו מתנות והטבות מופרזות מצד הגופים.

יצוין כי הרשות אף עצרה וביטלה מספר יוזמות של גופים שביקשו להזמין יועצי השקעות להקרנה של גמר המונדיאל, או להזמינם להפלגה על יאכטה.

במסגרת המכתב, בתי ההשקעות התבקשו לדווח לרשות על מועדי הכנסים, הזמן שנמשכו, מיקומם ותוכנם, לרבות רשימת המרצים בהם. כן התבקשו הגופים לפרט את שמות המשתתפים וכל פרט שידוע להם על כתובתם, מקום עבודתם, עלויות הכנס ופירוט ההוצאות העיקריות בו, וכן לצרף העתק של ההזמנה לכנס. על הגופים להעביר את המידע המבוקש לרשות עד ה-10 באוגוסט.

היועצים אמורים להמליץ ללקוחותיהם רק על סמך מערכות הדירוג בבנקים, והם כפופים להוראות שהוציאה הרשות ב-2006 בעניין ההשתתפות בכנסים. גם על מנהלי הקרנות חלות הגבלות על מתן טובות הנאה מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות, כאשר הסנקציות במקרה של הפרת ההוראות כוללות קנסות כספיים ואישומים משמעתיים.

ואולם, נראה כי מדי כמה שנים נדרשת הרשות לרענן את הכללים, שכן יועצי ההשקעות בבנקים נפגשים עם גדודי משווקים של בתי ההשקעות, בין אם כאשר הם מבקרים בסניפים (למרות הוראות ברורות מהבנקים) או משתתפים בכנסים מאורגנים מראש. הכנסים עדיין מלווים במתנות והטבות למיניהן, שלעיתים חורגות מגדר הסביר.

אין זה חדש שיועצי ההשקעות מחוזרים על-ידי בתי ההשקעות. התחרות הקשה גורמת לעיתים לבתי ההשקעות למצוא דרכים יצירתיות לגרום ליועצים להעדיף גוף אחד על משנהו.

את הוצאות השיווק האגרסיביות הוביל בזמנו בית ההשקעות פריזמה, שקבע סטנדרטים חדשים בתחום כשערך אירועים גרנדיוזיים וחילק מתנות יקרות ערך.

נזכיר גם את פרשת טובות ההנאה בבנק לאומי, שהחלה ב-2003, בה נחשדו בכירי פיא ופסגות, עוד כשנוהלו בבנק, במתן טובות הנאה ליועצי הבנק, על מנת שאלה ימכרו ללקוחות את הקרנות שלהם.

צרו איתנו קשר *5988