גינקו פונה לציבור: תגייס כ-34 מ' ש' למימון חיפושים וקידוחים

גינקו מתכננת לבצע שני קידוחים יבשתיים ב"לובה" וב"שחר" וסקר סייסמי ימי מקיף ב"גוליבר" ■ עזריאל ז'ולטי השקיע 1.8 מיליון שקל בחברה ■ יאיר קרני ורמי קרמין התחייבו להשקיע לפחות כ-2.8 מיליון שקל בהנפקה

חברת גינקו חיפושי נפט, בעלת השליטה בשותף הכללי של זרח חיפושי נפט פירסמה טיוטת תשקיף של הנפקה ראשונה לציבור לגיוס מיידי של כ-34 מיליון שקל. גיוס ההון מיועד להשקעה בתוכנית החיפושים והקידוחים של החברה הכוללת שני קידוחים יבשתיים ב"לובה" וב"שחר" וביצוע סקר סיסמי ימי ב"גוליבר" וסקר סייסמי יבשתי ב"אורלי".

גינקו עוסקת בחיפושי נפט וגז מזה עשר שנים. בסוף שנת 2006 יזמה את הנפקת שותפות הנפט והגז זרח וכיום היא מחזיקה כ-5% מיחידות השותפות. בנוסף זכאית גינקו לתמלוגי על בשיעור של 12.5% מהכנסות זרח ממכירת נפט וגז.

הנפקת גינקו תכלול 85 אלף יחידות במכרז במחיר של 400 שקל. כל יחידה תכלול 4,000 מניות במחיר 0.1 שקל וכתבי אופציה משלוש סדרות ללא תמורה: 1,000 כתבי אופציה לשנה עם מחיר מימוש של 0.08 שקל, 1,000 כתבי אופציה לשנתיים עם מחיר מימוש של 0.2 שקל ו-8,000 כתבי אופציה לארבע שנים עם מחיר מימוש של 0.6 שקל. מימוש מלא של כתבי האופציות עשוי להכניס לחברה בעתיד כ-432 מיליון שקל.

מטיוטת התשקיף עולה כי טרום ההנפקה ביצעה החברה הקצאה פרטית לקבוצת משקיעים בסך של 2.34 מיליון שקל. בין המשקיעים נמנה עזריאל ז'ולטי שהשקיע 1.8 מיליון שקל. המניות הוקצו בהנחה של 15% ממחיר ההנפקה, אך חלה עליהם חובת החסימה על פי כללי הבורסה. יאיר קרני יו"ר דירקטוריון החברה התחייב להזמין בהנפקה לפחות ב-1.8 מיליון שקל ורמי קרמין, מנכ"ל החברה בלפחות מיליון שקל.

כמנהלי קונסורציום החתמים בהנפקה משמשים מיטב הנפקות ורוסריו שירותי חיתום.

מה יש לגינקו?

נכסי הנפט של קבוצת גינקו כוללים כיום ששה רשיונות יבשתיים והיתר מוקדם עם זכות קדימה בים, חלקם בשותפות ובבעלות זרח בשטח כולל של כ-1.9 מיליון דונם. לגינקו שני רשיונות בלעדיים עם אחזקה של 100% ב"לובה" (כ-150 אלף דונם) ו"שחר" (כ-389 אלף דונם) הנמצאים לאורך ים המלח. בנוסף מחזיקה החברה בשותפות שווה עם זרח מחצית מרשיון "אורלי" (כ-102 אלף דונם) ומחצית מהיתר מוקדם עם זכות קדימה ב"גוליבר", רצועה ימית לאורך ת"א חיפה (כ-509 אלף דונם).

נכסי הנפט של זרח כוללים כיום בנוסף לרשיון "זרח" (כ-400 אלף דונם), את "מאיה" (כ-40 אלף דונם) ו"צורים" (כ-355 אלף דונם). 15% מרשיון "צורים" מצויים בידי מודיעין בשליטת אי.די.בי וצחי סולטן. בנוסף לאחזקה הישירה בשותפות "זרח" זכאית גינקו לתמלוגי על בנכסי הנפט של זרח: 12.5% ברשיון זרח, הכולל את קידוחי צוק תמרור, 10% ברשיון מאיה ו-12.5% ברשיון צורים. ב"אורלי" ו"גוליבר" שיעור תמלוג העל של גינקו הינו 10% בנוסף לאחזקה הישירה ברשיונות.

קבוצת גינקו מתכננת שני קידוחים יבשתיים: ברשיון "לובה" בעלות של כ-8 מיליון דולר הצפוי להתבצע עוד השנה. הקידוח הנמצא בבקע ים המלח (עומק של 400 מטר מתחת לפני הים) מתוכנן לעומק של 3.4 ק"מ. קידוח נוסף בעלות של 7 מיליון דולר ברשיון "שחר" מתוכנן להתבצע בשנת 2011. בנוסף נערכת הקבוצה להפקת נפט באמונה, קידוחי צוק תמרור וחלמיש, בחלקן עם חברות מקבוצת תשובה, אבנר ודלק קידוחים בהיקף של כ- 370 חביות ביום.

תוכנית החיפושים של החברה כוללת גם ביצוע סקר סייסמי ימי בשטח ההיתר המוקדם "גוליבר" בעלות כוללת (כולל חלקה של זרח) של 3-6 מיליון דולר המתוכנן להתבצע באמצעות המכון הגיאופיזי במהלך שנת 2011. וכן, סקר סייסמי יבשתי ברשיון "אורלי" המתוכנן להתבצע עוד השנה.

צרו איתנו קשר *5988