בנק ישראל: הציבור הפסיד 64 מיליארד ש' במניות ברבעון השני

ברבעון השני חלה ירידה ריאלית של 4.3% בשוויו של תיק הנכסים הפיננסיים הכולל שבידי הציבור ■ משקלם של הנכסים הסחירים בתיק המשיך לעלות גם במחצית הראשונה של 2010 על חשבון ירידה במשקלם של המזומן והפקדונות בתיק

ברבעון השני של 2010 נפל שווי תיק המניות של תושבי ישראל ב-11%, קיטון של 54 מיליארד שקל ובסיום הרבעון השני הסתכם תיק המניות ב-423 מיליארד שקל. עיקר הקיטון נבע מירידה של כ-13% במחירי המניות, הפסד של כ-64 מיליארדי שקל, אשר קוזזה במעט ע"י גידול של כ-9 מיליארדי שקל בהשקעות נטו במניות בבורסה בת"א (2%), כך עולה מדו"ח בנק ישראל הבוחן את התפתחות תיק הנכסים הפיננסים של הציבור ברבעון השני.

ברבעון השני חלה ירידה ריאלית של 4.3% בשוויו של תיק הנכסים הפיננסיים הכולל שבידי הציבור, ירידה זו הינה שילוב של ירידה נומינלית בשווי התיק הסחיר של כ-2.8% ועלייה במדד המחיריםוירידה בהיקף הפיקדונות והמזומנים בתיק, מסבירים בבנק ישראל.הירידה בשווי התיק נבעה מרכיב המניות בארץ ששוויו הצטמצם במהלך הרבעון השני בכ-50 מיליארד שקל (ירידה של 1.8%) ומירידה של כ-40 מיליארד שקל (0.8%) בהיקף הפיקדונות והמזומנים בארץ.

הירידה בשווי התיק הסחיר, משקפת את הירידה הניכרת במחירי המניות בארץ ובחו"ל בתקופה הנבחנת, ירידה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מהמשך השקעות נטו במניות בארץ ובחו"ל וכן מהפיחות שחל בשערו של השקל.

עוד עולה מן הדו"ח כי משקלם של הנכסים הסחירים בתיק המשיך לעלות גם במחצית הראשונה של 2010 על חשבון ירידה במשקלם של המזומן והפקדונות בתיק, שהחל לרדת כבר בתחילת שנת 2009.

הציבור המשיך להשקיע באג"ח של חברות אשר השווי הסחיר של אפיק זה בתיק הנכסים עלה ברבעון השני של 2010 בשיעור של כ-2% ועמד על כ-217 מיליארד שקל ביוני 2010. העלייה בשווי נבעה הן מגידול בהשקעות באג"ח והן בשל עלייה במחירן.

שווי תיק הנכסים של הציבור בחו"ל עלה ברבעון השני של 2010 בכ-11 מיליארד שקל (עלייה של 4.3%) לרמה של כ-279 מיליארד. שווי התיק בחו"ל גדל למרות ירידה של כ-11% במחירי המניות (13 מיליארדי שקל), זאת, כתוצאה מגידול של כ-10 מיליארד שקל (8%) בהשקעות נטו במניות זרות, בעיקר ע"י משקיעים מוסדיים, ומהשפעת הפיחות בשקל בתקופה זו (שהשפעתם מסתכמת בכ-7 מיליראד שקל) .

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988