רשות ני"ע: רוצים לפקח גם על ברוקרים, אנליסטים ויועצים

הצעת חוק המתווכים בהשקעות תחליף את חוק הייעוץ הקיים ■ לפי ההצעה, הרשות תפקח על: יועצי השקעות, משווקי השקעות, מנהלי תיקים, אנליסטים, ברוקרים, דילרים ועוד

רשות ניירות ערך מציעה להקים מועצה לפיקוח על המתווכים בהשקעות בה יהיו שותפים גם נציגי התעשייה, במטרה להסדיר ולפקח על פעילותם של המתווכים, כך עולה מהצעת חוק המתווכים בהשקעות שפירסמה היום (א') הרשות שאמורה להחליף את חוק הייעוץ הקיים.

הצעת החוק מתווכים בהשקעות שכוללת יועצי השקעות, משווקי השקעות, מנהלי תיקי השקעות, אנליסטים, ברוקרים, דילרים ועוסקים בשירותי משמרות של ניירות ערך ונכסים פיננסים שפעילותם אינה מוסדרת, קובעת כי בניגוד לעבר הרשות היא זו שתפקח עליהם מעתה.

חוק הייעוץ שנכנס לתוקפו בשנת 1995, ואותו אמורה ההצעה הנוכחית להחליף, אינו מסדיר תיווך בהשקעות שאין בצידו הפעלת שיקול דעת, כמו ביצוע עסקאות עבור אחר (ברוקראז') וכן פעילות דילרים בביצוע עסקאות עבור לקוח מול הנוסטרו של בית ההשקעות.

ברשות טוענים כי במהלך השנים התעוררו בעיות ביישום הוראות חוק הייעוץ שאינו קובע אבחנות בין סוגים שונים של שירותים אותם נותנים המתווכים. למשל, אין הבחנה בין ייעוץ השקעות המוגדר כ"ייעוץ אישי", בו נותן היועץ ללקוח מסוים ייעוץ ביחס להשקעותיו, לבין "ייעוץ כללי" הניתן למספר רב של אנשים או למספר בלתי ידוע של אנשים. בהתאם לכך, טוענת הרשות, נוצר מצב בלתי סביר בו הוראות חוק זהות מוטלות על פעילויות שונות בתכלית, אשר חלקן אינן ישימות.

החוק החדש מציע להסדיר ולתקן חלק מן ההסדרים הקיימים ובנוסף מציע להקים מועצה מפקחת, אשר תסדיר ותפקח על פעילותם של המתווכחים. המועצה, כך קובעת הצעת החוק, תפוקח על ידי הרשות ופעילותה תמומן מאגרות שישולמו על ידי חבריה. לגבי פעילותם של הבנקים בתחומי התיווך, מציעה הרשות, כי למפקח על הבנקים תהיה סמכות דומה לסמכות יו"ר הרשות.

בהתאם להצעת החוק, מלבד יועצי השקעות ומשווקי השקעות העוסקים בייעוץ אישי, אשר עדיין חייבים ברישוי. יתר המתווכים בהשקעות יהיו חייבים לפעול באמצעות תאגיד שהוא הגוף הפיננסי שבו הם מועסקים כמו בנק או בית השקעות. על כל תאגיד תחול חובת חברות במועצה המפקחת.

ברשות מציינים שהסדר המועצה אינו מתעלם מניגודי העניינים שהוא יוצר הנובעים מכך שארגון שאמון על אכיפת דיני הערך מצד אחד, ומצד שני אחראי על העוסקים בתחום. ההצעה כך טוענת הרשות, מבקשת למזער ניגודי עניינים אלה, בין היתר על ידי קביעת מבנה המועצה שיורכב גם מנציגים בלתי תלויים.

עוד מציינת הרשות, כי אין לה כוונה להפסיק ולפקח על המתווכים, אלא שהיא תעסוק בעיקר בפיקוח על עבודת המועצה עצמה, שתפקידה לפקח על חבריה ועל בעלי הרישיון.

בהתאם להצעת החוק תפקידי המועצה יהיו בין היתר: חקיקה וקביעת כללים, קבלת תאגידים העוסקים בתיווך כחברים במועצה, היתר עריכת בחינות רישוי ופיקוח על התמחויות ופיקוח על המתווכים בהשקעות באמצעות ביקורות ובדיקת תלונות של לקוחות. לרשות כמפקחת על המועצה תהיה בין השאר סמכות לדון בערעורים על החלטותיה וסמכות להטלת קנסות אזרחיים.

צרו איתנו קשר *5988