רווחי מבני תעשיה ברבעון זינקו ב-105% ל-33.6 מיליון שקל

בסיכום המחצית כולה, הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בסכום של כ-90 מיליון שקל לעומת 20 מיליון במחצית הראשונה של 2009 ■ הרווח מפעולות רגילות צמח ב-70%

חברת מבני תעשיה פרסמה היום (ב') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2010, מהן עולה כי הרווח הנקי רשם ב-3 החודשים האמורים זינוק של יותר מ-105% והסתכם ב-33.58 מיליון שקל לעומת 16.36 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

בסיכום המחצית כולה, הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בסכום של כ-90 מיליון שקל לעומת 20 מיליון במחצית הראשונה של 2009. הכנסות החברה, עם זאת, נפגעו מעט והסתכמו ברבעון ב-172.3 מיליון שקל לעומת 175 מיליון ברבעון המקביל בשנה שעברה. עם זאת, נרשמה ירידה של 12% בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות וכן גידול משמעותי של כ-70% ברווח מפעולות רגילות.

עוד מדווחים בחברה, כי במועד החתימה על הדוחות הכספיים נותרו ברשותה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך כולל של כ-430 מיליון שקל.

"ניתן לומר כי אנו חשים בהתאוששות בישראל - ובחו"ל עדיין מרגישים את אותות המשבר, בעיקר במערב אירופה", הסבירה מנכ"לית החברה דלית בראון. לדבריה, "הדוחות מצביעים על יציבות בפעילותה העסקית של החברה, בין היתר כתוצאה מהיקף הנכסים ופיזורם הגיאוגרפי, אשר מהווים יתרון רב ערך ומסייעים להתפתחותה וחוסנה".

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988