מותר או אסור? מייל הארגון כאמצעי להתארגנות העובדים נגדו

ניסיון התאגדות מוקדנים בפרטנר מעלה את השאלה אם ניתן להשתמש במייל של העבודה לצורך הקמת ועד

הקמת ועדי עובדים בתעשיית ההיי-טק היא נושא שעולה לכותרת כשחברות מפטרות עובדים.

לאחרונה פורסם על ניסיון התאגדות של עובדים במוקד שירות הלקוחות החרדי של חברת פרטנר, שנעשה על-ידי משלוח מיילים לעובדי המוקד. ניסיון זה העלה את אחת מהסוגיות המעניינות בהקשר של הקמת ועד בחברה, ובפרט בהיי-טק - השימוש במשאבי הארגון, ובכלל זה במערכת המיילים הפנימית, לצורך הקמת הוועד.

"זכותם של העובדים להתאגד ולהקים ועד הוכרה כזכות יסוד שהמעסיקים מחויבים לכבדה, ולפי עיקרון זה המעסיק אינו רשאי לסכל התאגדות של עובדים", אומר עו"ד רונן בר-אבן, מומחה לדיני עבודה. "אולם, נשאלת השאלה אם מכוח אותו עיקרון מחויב המעסיק לאפשר שימוש במערכת המיילים של הארגון לצורכי הקמתו של ועד או לשם פעילותו השוטפת של ועד קיים".

עו"ד בר-אבן סבור, כי בסוגיה זו נוצרת התנגשות בין זכות ההתאגדות של העובדים לבין זכות הקניין של המעסיק במערכת המיילים שלו.

"מחלוקת בנושא התרחשה בין אחד הבנקים בארץ לבין ארגון העובדים שלו. הוועד נהג לשלוח הודעות מייל קולקטיביות לכל עובדי הבנק תוך שימוש בקובץ שכלל את כל הכתובות של העובדים. בשלב מסוים, אסרה הנהלת הבנק על הארגון לעשות שימוש בקובץ הכתובות המעודכן, למעט למשלוח הודעות בנושאי רווחה".

בהמשך, אומר בר-אבן, הנהלת הבנק פרסמה נוהל שימוש במייל פנימי, לפיו יו"ר הוועד יהיה רשאי לשלוח הודעת מייל לנמען אחד בכל יחידה של הבנק. ההנהלה טענה כי מערכת המיילים הפנימית היא קניינו של הבנק והגבלת השימוש בו לצורכי הארגון חיונית, כדי למנוע הפרעה לעבודה ועומס על מערכת המחשבים.

למצוא את האיזון

ההנהלה גם הציעה, כחלופה לשימוש במערכת המיילים הפנימית, להקים אתר אינטרנט של ארגון העובדים, שדרכו ינהל הארגון את הקשר עם העובדים - אך דרשה לקבל שליטה על התכנים שיפורסמו באתר.

כדי לפתור את המחלוקות שהתעוררו, פנו הבנק וארגון העובדים לבורר, שקבע כי הארגון יוכל לשלוח הודעת מייל למספר מוגבל של נציגי עובדים שיוכלו להפיץ אותה הלאה לכל העובדים, וכן לשלוח מדי יום הודעת SMS אחת לכל העובדים.

עו"ד בר-אבן אומר, כי פסיקה זו משתלבת עם העיקרון שנקבע על-ידי בתי הדין לעבודה לגבי מידת זכותם של עובדים לעשות שימוש במערכת המיילים של הארגון לצרכים שאינם צורכי העבודה.

בפסיקה של ביה"ד לעבודה בעניין השימוש של עובדים במיילים של הארגון לצרכים פרטיים נקבע, כי יש לאזן בין זכותו של העובד להקדיש זמן סביר במהלך יום העבודה לצרכים פרטיים וחברתיים, כולל משלוח מיילים, לבין זכות הקניין של המעסיק על מערכת המייל והרצון שלו לפקח על השימוש במערכת זו בכדי למנוע שימוש שעלול לסכן אותו.

לנוכח אותו איזון מתבקש, נקבע כי העובד רשאי לעשות שימוש פרטי בהיקף סביר בתא הדואר שהועמד לרשותו, וכי הוא זכאי לפרטיות בכל הנוגע לתכתובות אלה. מצד שני, מוקנית למעסיק הזכות לפקח על השימוש שנעשה במיילים לצרכים פרטיים על-ידי בדיקת היקף השימוש וללא כניסה לתוכנן של ההודעות (בדומה להוצאת פלט שיחות טלפון). כמו כן, המעסיק יהיה רשאי לעיין בתוכן ההודעות רק במקרים מיוחדים.

גלובס טק:
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא?
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988