משרד המשפטים מציע: קנסות למחזיקי מאגרי מידע לא חוקיים

הממונה על מאגרי המידע במשרד המשפטים הפיץ תזכיר תיקון לחוק הגנת הפרטיות, המבקש סמכות של אכיפה מינהלית

השפעת אישור הצעת חוק אכיפה מינהלית של רשות ניירות ערך ניכרת היטב על הרשויות הממשלתיות: רק לפני שבוע הפיצה רשות ההגבלים העסקיים תזכיר המציע גם הוא יישום מנגנון חדש ואפשרות הטלת קנסות כספיים על חברות מפירות חוק, ולאחרונה - כך נודע ל"גלובס" - הפיץ גם הממונה על מאגרי המידע במשרד המשפטים תזכיר תיקון לחוק הגנת הפרטיות, המבקש גם הוא סמכות של אכיפה מינהלית.

התזכיר מציע שיפור כלי האכיפה ומנגנון פיקוח נוסף, שיהווה תחליף להליך הפלילי בחוק הגנת הפרטיות, שעיקרו הוספת סמכויות חקירה לרשם מאגרי מידע ועובדיו לבירור הפרות מינהליות וסמכויות של חקירה פלילית.

בנוסף, יתאפשר לרשם להטיל קנסות כספיים, משלוח התראה ודרישת התחייבות להימנע מהפרת החוק, במקרה של מחזיקי מאגרי מידע הנמצאים בידי תאגידי ענק ואזרחים. מאגרי מידע גדולים נמצאים בבנקים, חברות כרטיסי אשראי, קופות-חולים, חברות ביטוח ורשויות ממשלתיות.

התזכיר מתייחס לפרק ב' בחוק, המסדיר את ההגנה על מאגרי מידע ממוחשבים, וקובע הוראות לגבי איסוף המידע למאגר מידע, אופן ניהולו והשימוש בו.

לטענת הממונה על המאגרים, יישום כלי אכיפה מינהלי הוא הכרחי ונובע מהקושי לאכוף פגיעה בפרטיות במקרה של מאגר מידע מפיר חוק, כמו יכולת טשטוש עקבות מהיר של מפירי חוק, הרווח הכספי העצום משכפול עותקים של מאגר מידע מפיר וחוסר האפשרות לתקן הפרות, כמו מידע שכבר דלף ממאגר.

מעצר וחקירות

בהתאם לסמכויות האכיפה, כפי שמצוין בתזכיר, יוכלו המפקחים לדרוש מכל אדם החשוד בהפרה להציג כל חומר מחשב נדרש; להיכנס ללא צורך בצו שופט לכל מקום בו קיים, לפי החשד, מאגר מידע, מלבד למקום מגורים; כמו כן, יוכלו הפקחים לחדור לחומר מחשב ולהעתיק ממנו מידע ללא צו שופט, אם יתברר כי יש צורך מידי בכך. בהתאם לתזכיר יוסמכו הפקחים לבצע פעולות חקירה בדומה לאלה הנתונות לשוטרים וכוללות מעצר וחקירת חשודים.

תזכיר החוק מאפשר, כאמור, גם הטלת קנסות כספיים בסיסיים על מפירי חוק שנעים בין 10 אלף שקל ל-800 אלף שקל, תלוי בגודל המאגר. הקנסות יוטלו במקרים של ניהול או אחזקת מאגר מידע החייב ברישום, מבלי שנרשם או הוגשה בקשת רישום; אחזקה או ניהול של מאגר דיוור ישיר ללא רישום מקור איסוף הנתונים כמתחייב; אי-הודעה על שינויים במאגר; מסירת פרטים לא נכונים; ומסירת מידע ממאגר ללא דיווח.

הממונה מציע להטיל כפל קנס על מי שפנה לאדם לשם קבלת מידע, מבלי ליידע אותו על כוונה לעשות בו שימוש; סירוב לאפשר לאדם, שפרטיו נכללים במאגר, לעיין בו; ואי-היענות לבקשתו של אדם להסירו ממאגר מידע של דיוור ישיר.

הממונה מתייחס בתזכיר ביתר חומרה למאגרי מידע מפירי חוק, המכילים פרטים הנוגעים לצנעת חייו האישיים של אדם, מידע רפואי או נפשי, מידע גנטי, מידע אודות דעות פוליטיות ואמונות דתיות, מידע אודות עבר פלילי, מידע ביומטרי המאפשר זיהוי אדם ומידע כלכלי, שכולל בין השאר מידע על הרגלי הצריכה של אדם.

מתי יוטלו קנסות:

1. ניהול או אחזקת מאגר מידע ללא אישור

2. מסירת מידע ממאגר ללא דיווח

3. אי-חשיפת מקור הנתונים שבמאגר

4. קבלת מידע ללא יידוע אדם על כוונה לעשות בו שימוש

5. סירוב להסיר פרטי אדם ממאגר של דיוור ישיר

גובה הקנסות:

1. מאגר עד 10,000 איש - 100,000 שקל

2. מאגר עד 100,000 איש - 200,000 שקל

3. מאגר עד 1,000,000 איש - 400,000 שקל

4. מאגר מעל מיליון איש - 800,000 שקל

צרו איתנו קשר *5988