בגלל התנגדות השכנים: בוטלה הגבהת בניינים בתל ברוך צפון

ועדת הערר המחוזית מחוז ת"א ביטלה את ההחלטה לאשר הקלה לבניית קומה רביעית ברחוב בני אפרים ■ השכנים, רובם מתגוררים בצמודי קרקע, חששו מפגיעה ב"מרקם הכפרי"

עוצרים את הגבהת המבנים בשכונת תל ברוך בתל אביב: ועדת הערר המחוזית מחוז ת"א ביטלה לאחרונה את החלטת הוועדה המקומית לאשר הקלה לבניית קומה רביעית בשתי חלקות ברחוב בני אפרים.

ההחלטה התקבלה בערר שהגישה נציגות של דיירי שכונת תל ברוך צפון ישן, באמצעות עו"ד צ'רלי בוזגלו ממשרד אדם עורכי דין. על שתי החלקות ברחוב בני אפרים חלה תוכנית נקודתית, שלפיה מותר לבנות בכל מגרש בניין בן שלוש קומות ללא קומת עמודים, עם 12 יחידות דיור בכל מגרש.

הקביעה בתקנון התוכנית, לפיה הבנייה תוגבל לשלוש קומות ללא חדרי יציאה לגג, נבעה מהתנגדויות הדיירים שמתגוררים בשכונת תל ברוך שממערב לחלקות אלה, המאופיינת בצמודי קרקע.

הוועדה המחוזית דחתה בזמנו את ההתנגדות לתוכנית תוך שהיא מדגישה שגובה הבנייה הוא שלוש קומות. יחד עם זאת דחתה המחוזית את דרישת המתנגדים לקבוע בתוכנית שלא ניתן יהיה לאשר הקלות בגובה הבניין.

כך קיבלו היזמים היתר לבניית שני בניינים בני שלוש קומות, כשבכל בניין 12 דירות. אבל בעוד שני הבניינים מצויים בשלבי שלד מתקדמים, הגישו היזמים בקשה לתיקון היתרי הבנייה שהוצאו בליווי בקשה להקלה לתוספת קומה חלקית בשני הבניינים, לצורך בנייה של שתי דירות נוספות בכל אחד מהבניינים. זו, כאמור, אושרה בוועדה המקומית.

המתנגדים מתל ברוך צפון ישן טענו שהם יהיו הנפגעים הישירים, העיקריים והבלעדיים מההחלטה לאשר קומה נוספת. לטענתם, ההחלטה תביא לירידת ערך כתוצאה מנזקים של צפיפות ועומסי תחבורה, מצוקת חנייה, מפגעי רעש, פגיעה בפרטיות, הצללה בבתי הדיירים הסמוכים, גובה בניינים שלא תואם את אופי המגורים השכנים, ופגיעה במרקם הכפרי של השכונה.

היזמים טענו שהבנייה שאושרה להם בהיתרים הראשונים לא מממשת את כל זכויות הבנייה המותרות להם במגרשים, ושתוספת הקומה נדרשת כדי לאפשר מימושן של זכויות אלה. אדריכל היזמים אף טען שכשתכנן את הבניין הוא ידע שאסור לו לבנות חדרי יציאה לגג, אבל "מתוך היכרות עם תהליכי האישור הארוכים אמרנו שנתחיל לבנות ותוך כדי תנועה נתחיל להתקדם".

יו"ר ועדת הערר, עו"ד מיכה גדרון, קבע שאין הצדקה תכנונית במתן ההקלה לתוספת של קומה נוספת וביטל את ההחלטה להעניק הקלה לקומה הנוספת.