ניצחון לפרוניורון: ההליך עם טבע לא יעוכב לצורך קידום בוררות

שופט העליון אליקים רובינשטיין ציין כי רק במקרים קיצוניים ונדירים ייבחן מחדש הפורום שבו יתבררו הליכים משפטיים, לאחר שכבר הוחלט אם לעכבם לצורך קיום בוררות

‎‎ההליכים המשפטיים שבין חברת פרוניורון לבין חברת טבע לא יעוכבו לצורך קידום הליכי בוררות - כך קבע אתמול (ד') בית המשפט העליון, שהחליט לקבל את ערעורה של פרוניורון בעניין זה.

השופט אליקים רובינשטיין ציין כי רק במקרים קיצוניים ונדירים ייבחן מחדש הפורום שבו יתבררו הליכים משפטיים, לאחר שכבר הוחלט אם לעכבם לצורך קיום בוררות.

‏השופטים רובינשטיין, אילה פרוקצ'יה ויורם דנציגר החליטו לקבל את ערעורה של פרוניורון על החלטת המחוזי, שהורה - במסגרת עיון חוזר בהחלטתו - להורות על עיכוב ההליכים לפי חוק הבוררות. נושא זה כבר הגיע בגלגול קודם לבית המשפט העליון, שהחליט שלא לעכב את ההליכים לטובת קיום הבוררות.

הסכסוך בין החברות עוסק בהסכם שנחתם ביניהן ב-2005, ובמסגרתו הועברו לטבע זכויות במולקולה, וזו התחייבה לערוך ניסוי קליני לבחינת יעילותה בטיפול במחלה שאיננה טרשת נפוצה. בהסכם נקבע כי אם תידרש בוררות בין הצדדים - היא תתקיים בלונדון, ויחול עליה הדין הישראלי.

‎‎ודאות משפטית

‏‎‎לדברי רובינשטיין, "התיק מעלה שאלה חשובה בנוגע לאפשרות לעיין מחדש בהחלטות שעניין רכישת סמכות, ובפרט לפי חוק הבוררות". לגישתו, יש לבית המשפט סמכות עקרונית לעיין מחדש בהחלטה הדוחה בקשה לעיכוב הליכים לצורך בוררות, ואולם השימוש בסמכות זו צריך להיות במשורה ובמקרים חריגים ונדירים בלבד.

‏רובינשטיין יוצר הבחנה בין החלטות ביניים מסוגים שונים, וקובע כי בעוד שלגבי החלטות בעניין סעדים זמניים ניתן לגלות גישה ליברלית באשר לזכות לעיון מחדש - הרי שבנוגע להחלטות ביניים אחרות יש לגלות גישה זהירה יותר.

לדבריו, יש טעם במניעת "משפטים על-תנאי", ואין לקבל מצב שבו השאלה האם בית משפט שבו מתבררת תביעה הוא המקום המתאים לבירורה, תמשיך לרחף מעל כל שלבי ההליך.

"צדדים להליך צריכים להימצא בוודאות משפטית, ומשעה שהוכרעו הטענות המקדמיות הללו - עליהם לדעת כי הגיעה העת להיכנס מפרוזדור הטענות המקדמיות לטרקלינו של המשפט", קבע רובינשטיין.

בסכסוך בין שתי החברות, קובע העליון, לא היה מקום לאפשר עיון חוזר בהחלטה שלא לעכב את ההליכים לטובת הבוררות.

‏עורכי הדין גבי מויאל-מאור, ירון סובול ואלינור שטארק ממשרד המבורגר-עברון ייצגו את פרוניורון. ‏‎‎‏(רע"א 4472/10). ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988