רשות התאגידים הכריזה על מאות חברות כמפירות חוק

תפעיל שורה של סנקציות כלפי חברות שאינן מגישות דו"חות לרשם החברות ואינן משלמות את האגרה השנתית ■ בין החברות: כתר פלסטיק, מלונות אפריקה ישראל, זרמון-גולדמן

מלונות אפריקה ישראל; טורנדו תעשיות מזגני אוויר; זרמון-גולדמן פרסום ושיווק; מימון ישיר מקבוצת קווי אשראי לישראל (לא מבית ביטוח ישיר); 3 חברות מבית כתר פלסטיק; וחברת שמרת הזורע - אלה חלק מבין מאות חברות שהוכרזו היום (ד') על-ידי רשם החברות ברשות התאגידים כ"חברות מפירות חוק". זאת, במסגרת מבצע האכיפה שעליו הכריזה רשות התאגידים נגד חברות שאינן ממלאות את חובותיהן הרגולטוריות, להגיש דו"ח שנתי לרשם ולשלם את האגרה השנתית.

רשות התאגידים החליטה לנקוט כנגד החברות שהוכרזו כ"חברות מפירות חוק" שורה של סנקציות שיקשו על ניהול עסקיהן השוטף, כולל קבלת אשראי והלוואות מהבנקים. בין הסנקציות: לא יבוצעו במרשם החברות פעולות הנוגעות לחברות, הכוללות רישום שעבוד על נכסי החברה, הנדרש על-ידי בנקים לצורך מתן אשראי או הלוואות; רישום שעבוד על נכסי אחרים; שינוי שם החברה ומטרותיה; רישום חברה חדשה שבעל מניותיה הוא החברה המפירה או בעל השליטה בה; רישום משכון לטובת החברה המפירה. בהמשך עשוי רשם החברות אף להטיל עיצומים כספיים על החברה, ואף באופן אישי על דירקטורים בחברה, ובשלבים סופיים לפעול לפירוקה של החברה.

חוק החברות מטיל על כל חברה חובות שנתיים כלפי רשם החברות ברשות התאגידים, ובהן תשלום אגרה שנתית והגשת דו"ח שנתי, אולם חברות רבות אינן עומדות בחובות אלו. הדו"ח השנתי מאפשר לציבור נגישות למידע התורם לפעילות מול החברות הפעילות. תיקון לחוק החברות, שנכנס לתוקף השנה, מאפשר לרשות התאגידים להכריז על חברה שלא מילאה את חובותיה כ"חברה מפירת חוק".

הטלת העיצומים הכספיים, שכמוהם כקנסות מינהליים, תהווה שלב שני ואגרסיבי יותר בפעולתו של מערך האכיפה החדש, המוקם בימים אלה ברשות התאגידים. מתברר כי אף שחוק החברות מאפשר לרשם החברות מאז שנת 2000 לעשות שימוש בכוחו ולהטיל עיצומים כספיים ואף לפעול לפירוק בכפייה של חברות המפירות את חובותיהן הרגולטוריות, בפועל מעולם לא נעשה שימוש בסמכויות אלה, בשל היעדרו של מערך אכיפה.

מערכי אכיפה ייעודיים

בדיקה שנערכה ברשות התאגידים העלתה כי עשרות אלפי חברות אינן עומדות בחובותיהן, אף שהן רשומות במרשם החברות כחברות פעילות. חברות אלה קיבלו באחרונה מכתב מרשות החברות, ובו הובהר כי הימנעות מתיקון הליקויים יגררו הכרזה עליהן כ"חברה מפירת חוק".

בשנים האחרונות מתגברת המגמה של הקמת מערכי אכיפה ייעודיים ברשויות ובגופים ממשלתיים, כגון מערך החקירות שהוקם ברשות למשפט וטכנולוגיה או ברשות ניירות ערך. בתום שלב ההקמה של מערך האכיפה ברשות התאגידים, הוא יכלול כעשרה תקנים ויטפל בזרועות השונות של רשות התאגידים: הזרוע העסקית שבמסגרתה פועל רשם החברות, והזרוע המלכ"רית המטפלת בעמותות. ואולם בשלב הראשון ישרת מערך האכיפה את תחום החברות בלבד, לאור ההזנחה האכיפתית רבת השנים.

תגובות

מאפריקה ישראל נמסר כי "לא מדובר בחברה המפעילה את המלונות אלא בחברה-בת שזה יותר משמונה שנים לא התקיימה בה כל פעילות. בימים אלה מסתיים הליך פירוקה מרצון של החברה הריקה מתוכן, ועם השלמת התהליך תימחק גם יתרת החוב".

מזרמון-גולדמן נמסר בתגובה כי "מדובר בחברה אינה פעילה זה שמונה שנים, החברה הפעילה כמובן מדווחת ומשלמת כחוק".

מכתר נמסר: "מדובר בחברות שאינן ומעולם לא היו פעילות, ולכן בתיאום עם רשם החברות, כתר תמחק אותן ממרשם החברות".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988