בקרוב גם בחברות הממשלתיות: תוספות שכר ובונוסים

"מעריב": הנוהל החדש לחלוקת בונוסים יבוסס על אמות המידה המקובלות בחברות במגזר הפרטי

מנכ"ל רשות החברות דורון כהן מכין מדיניות תגמול חדשה בחברות הממשלתיות, הכוללת בין השאר את העלאת שכר הבכירים בחברות גדולות וכן מדיניות חדשה לחלוקת בונוסים - כך מדווח "מעריב".

לצורך תכנון מדיניות התגמול שכרה הרשות את שירותיה של חברה חיצונית - משרד קסלמן וקסלמן PWC, המתמחה בהפעלת תוכניות תגמול. המשרד יכין את ההמלצות בשיתוף יוסי קוצ'יק, לשעבר הממונה על השכר באוצר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה.

הנוהל החדש לחלוקת בונוסים יבוסס על אמות-המידה המקובלות בחברות במגזר הפרטי: הבונוסים יחולקו על סמך קריטריונים קבועים ועמידה ביעדים ארוכי-טווח, כמו רווחיות והתייעלות. מרווח שיקול-הדעת של הדירקטוריונים במתן הבונוסים יהיה רחב יותר, וניתן יהיה לחלקם על בסיס דיפרנציאלי.

המדיניות תיושם לגבי כל החברות הממשלתיות ולא ניתן יהיה לחרוג ממנה. עד כה נקבעו הבונוסים בדרך כלל בצורה מקרית, ולא לפי קריטריונים ברורים. כך, למשל, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל היו זכאים בדרך כלל לבונוס רק לאחר שפרשו.

נדבך נוסף במדיניות התגמול החדשה כולל את שינוי הסיווג של החברות הממשלתיות ואת הגמשת הקריטריונים. עד כה נקבע הסיווג לפי גודלן של החברות, ובהתאם לכך נקבע השכר. למשל, חברות כמו חברת החשמל, התעשייה האווירית ורפאל קיבלו את דרגה 10, הגבוהה ביותר. בחברות אלה שכר המנכ"ל עומד על 46 אלף שקל בחודש, והסמנכ"לים זכו לשכר מרבי של 40 אלף שקל בחודש.

כעת, על-פי ההערכות, בחברות בעלות הדירוג הגבוה ביותר תהיה דרגת שכר נוספת, שתותאם במידה מסוימת לסביבה העסקית - והמשמעות היא העלאת שכר הבכירים בחברות.

צרו איתנו קשר *5988