דוח המבקר על בית הנשיא: קצב דאג למקורבים, פרס גייס תרומות

הדוח חושף שורת ליקויים מינהליים וכספיים: איוש משרות ללא מכרז, ניהול כושל של קרנות וחופשות בתשלום ‏‎■ בית הנשיא: "פרס הורה לתקן את כל ליקויי העבר"

‎מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, מפרסם היום (ב') דוח ביקורת ראשון על בית הנשיא, ובו הוא חושף שורה ארוכה של ליקויים מינהליים וכספיים בשנים 2000-2008, תקופה שברובה כיהן משה קצב כנשיא. הביקורת נוגעת במיוחד לאופן התנהלותם של מנכ"ל בית הנשיא אז, משה גורל, ושל הסגל המקצועי באותה תקופה.

‎‎ניהול לקוי של הקדשות

‏"כספים הוצאו מההקדשות בניגוד לשטרי ההקדש; ההוצאות המינהליות בהן היו גבוהות ביחס להוצאות אחרות; ניהול כספי ההקדשות היה רצוף אי-סדרים וגרם אובדן נכסי ההקדשות. הפיקוח על הקרנות התקציביות בבית הנשיא בעייתי", נכתב. כדוגמה הוא מביא את ההתנהלות בהקדש קציר:

‏בדצמבר 2006 החליטו הנשיא דאז, משה קצב, המנכ"ל משה גורל והממונה על ענייני רווחה ופניות הציבור ואיש סודו של קצב, צביקה ברוקנר, להעניק סיוע ל-42 מוסדות וארגונים בסכום כולל של 345 אלף שקל (כ-8,000 שקל בממוצע לכל מוסד) מכספי הקדש קציר (מוסד דומה לנאמנות, שבמסגרתו מנהלים נכסים לטובת נהנה מסוים או למטרה אחרת).

מבקר המדינה מצא כי עמותת אש"ל, פרויקט בשיבה טובה, קיבל סכום חריג - 50 אלף שקל - אף שמשרד הרווחה כלל לא המליץ עליו כמוסד לתמיכה. מוסדות אחרים קיבלו בין 5,000 ל-10,000 שקל בלבד.

עמותת אש"ל, יש לציין, הוקמה ביוזמת משה קצב בעת שכיהן כנשיא, ב-2003. לפי ממצאי המבקר, גורל אף עסק בגיוס תרומות לעמותה זו ולעמותה אחרת שביצעה פרויקט שיזם הנשיא קצב, וזאת "בניגוד לחוק הסיוג", כלשון המבקר.

‏חלוקת כספים תמוהה לא היתה הבעיה היחידה בהקדש קציר, לפי הדוח. מניתוח ההוצאות המינהליות בשנים 2000-2007, עולה כי מ-2001 חרגו ההוצאות המינהליות בהקדש בעשרות אחוזים.

יתרה מזאת, בשנים 2004-2005 ההוצאות היחידות בהקדש היו מינהליות, והוא לא חילק תמיכות כלל. סיכום רב-שנתי מלמד כי בשנים 2002-2007 היו ההוצאות המינהליות כמחצית מכלל פעילות ההקדש. "הוצאות המינהליות בהקדש קציר חרגו מהמקובל", נכתב בדוח. "ניהול הכספים בו היה לקוי וגרם לאובדן נכסיו. על רשם ההקדשות היה למנוע זאת. לדעת משרד מבקר המדינה, אין הצדקה לקיומו של הקדש שרק כמחצית מהוצאותיו מופנות להגשמת מטרותיו".

‏לפי החלטת החשב הכללי והיועץ המשפטי לממשלה מ-2002, היו אמורות להסתיים הפעולות בהקדשים, אך למרות זאת המשיך הקדש קציר לפעול ולגייס תרומות. הגדולה שבהן, בסך רבע מיליון דולר, התקבלה בסוף 2003. יתרה מכך, ב-2007 החל בית הנשיא במהלכים להקמת הקדש חדש.

‎‎חופשות בתשלום

עוד עולה מדוח המבקר כי זמן קצר אחרי הכרזת הנבצרות של הנשיא קצב (25 בינואר 2007) נעדר גורל מהעבודה למשך כ-150 יום. בפברואר 2007 הציג גורל המלצת רופא ליציאה לחופשה ללא ציון תקופת זמן, ובמאי באותה שנה הציג אישור רפואי להיעדרות רטרואקטיבית, מ-15.2.07. ביולי הציג אישור נוסף להיעדרות עד 31 באוגוסט 2007.

באותו חודש אישרה מנכ"לית בית הנשיא בתקופת שמעון פרס, אפרת דובדבני, לשלם לגורל לפנים משורת הדין מענק הסתגלות נוסף, שסכומו שווה למשכורת של חודש וחצי. תשלום זה הוא בניגוד לכללי התקשי"ר, כותב המבקר.

‏עוד נמצא כי ב-2007 נעדרה דוברת בית הנשיא, חגית כהן, מהעבודה במשך 91 יום, שלא על חשבון ימי חופשתה, ושכרה עבור ימים אלה שולם. עוד באותה שנה נעדרה עוזרת לרעיית הנשיא מהעבודה במשך 35 ימים, שלא על חשבון ימי חופשתה, ושכרה שולם.

‏כמו כן, נמצא כי בית הנשיא שילם לעוזרת בכירה של קצב, שהועסקה במשרת אמון ממארס 2002 עד פרישתה במאי 2006, שכר לפי דרגה גבוהה יותר מהדרגה המרבית שאושרה למשרתה.

‏‎‎מינויים לא כשרים

‏‎‎לפי ממצאי המבקר, למעט משרה אחת, כל המשרות בבית הנשיא המחייבות מכרז אוישו בלעדיו. כך מונה בתקופת קצב ברוקנר, שלפי הדוח לא רק שהתקבל לתפקיד הממונה על ענייני רווחה ופניות הציבור ללא מכרז, הוא גם לא עמד בתנאי הסף של מכרז כזה.

ברוקנר, אגב, נחשב עד היום איש סודו של קצב, ובפסק הדין של הנשיא לשעבר אף הוזכר כמי שקיבל על עצמו למרר את חייה של א'. גם סגנו מונה ללא מכרז, וכך גם מנהל אגף הסברה וקשרי קהילה בארץ ובחו"ל.

בתקופתו של פרס, מונו ללא מכרז ממונה תחום כנסים וקשרי אירוח ויועצת הנשיא לפניות הציבור. "מינוי עובדים אלה נעשה אפוא בניגוד לחוק", כתב המבקר.

‏מהדוח עולה כי ייתכן שליקויים רבים נבעו מהממצא הבא: בתקופה המבוקרת לא קוימה בבית הנשיא ביקורת פנימית רציפה, ומיולי 2006 עד מועד סיום הביקורת לא כיהן בבית הנשיא מבקר פנים כלל, כמתחייב בחוק.

‏‏"בית הנשיא חרג מחוק המינויים ומהתקשי"ר בעניינים רבים", כתב המבקר. "הועסקו בו עובדים בצורות שונות ולא מקובלות. נמצא כי מינויים בתקופה המבוקרת לא היו תקינים: עובדים מונו ללא מכרז, משרות אמון אוישו ללא קביעת מסגרת של כמות המשרות, יועצים בחוזה קבלן או בהתנדבות מונו שלא בהתאם לעקרונות החלים בשירות המדינה, ומינוי בפועל הוארך לתקופה של יותר משנתיים". מי שאחראי בבית הנשיא לאכיפת התקשי"ר הוא המנכ"ל.

‎‎מעלים את הדרגות

‏הדוח כולל גם ביקורת על התנהלות בית הנשיא בתקופתו של שמעון פרס, שהחל לכהן כנשיא ב-16 ביולי 2007. המבקר מצא כי נפלו ליקויים בתכנון וביצוע ועידת הנשיא, אירוע ממלכתי שהתקיים בבנייני האומה. "מן הראוי שאירוע ממלכתי (זה) ימומן על-ידי תקציב המדינה", נכתב בדוח. בפועל, הוא מומן ברובו מכספי תרומות.

כמו כן עולה מהממצאים כי גם בתקופת פרס מונו אנשים למשרות ללא מכרז, ובמשרות בכירות העלו את הדרגות כדי לשלם שכר גבוה יותר. עוד יוצא המבקר נגד הנוהג להעסיק יועצים בכירים במעמד קבלני ודורש להפסיקה לאלתר.‏

‎‎בית הנשיא: "רוב הליקויים תוקנו"

‏מבית הנשיא נמסר בתגובה: "דוח מבקר המדינה מתייחס לשנים 2000-2008 ועוסק ברובו בתקופת כהונתו של הנשיא קצב. עם כניסתו של הנשיא פרס לתפקידו, הוא הורה לתקן את כל ליקויי העבר, ואכן בשיתוף-פעולה מלא עם מבקר המדינה תוקנו רוב הליקויים.

"יודגש כי מבקר המדינה ציין בדוח עצמו כי ליקויים רבים תוקנו כבר על-ידי ההנהלה החדשה, וכי הוא רואה בחיוב את מהלכיה לבניית תשתית מינהלית חדשה על-פי הכללים הנהוגים בשירות המדינה". ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988