10 פרויקטים שיזכירו לנו את גושן

היו"ר הבא צריך להיות זה שיהפוך את ההלכה הגדולה הזו למעשה יום-יום בשוק ההון שלנו

ב-3 שנים ביצע זוהר גושן מהפכה בשוק. הוא עשה מה שאמר שיעשה ויישם את שהמליץ כשעמד בראש ועדה שמונתה ופעלה בתקופת קודמו, משה טרי.

תקופתו מתאפיינת בשני כיווני מאמץ מרכזיים. הראשון: התמודדות עם המשבר העולמי והפנימי. עם כניסתו לתפקיד, בינואר 2008, נתקל מיד בשיא חוסר הוודאות ששררה בעקבות המשבר, ולאחר מכן התמקד בתחום הסדרי החוב לתאגידים ציבוריים שלא עמדו בהחזר חובות או שהיה חשש כי לא יעמדו בו, ובתחום שקיפות התאגידים.

בעיצומו של המשבר הכניס את ההוראה המחייבת דיווח תחזית תזרים מזומנים, שנועדה לאפשר הצגת תמונת מצב אמיתית הנוגעת ליכולת התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו והצהרותיו. במקביל, התמקד גושן בתשתית השוק, וגולת הכותרת הייתה הקמת בית המשפט הכלכלי וקביעת אכיפה מנהלית.

כמה מהשינויים והחידושים המרכזיים טרם הפכו חלק בלתי-נפרד מסדר החיים של השוק, אבל כולם כבר בדרך לכך, מבחינת ההכרה של שחקני השוק ומבחינת החקיקה.

מובן שמתנגדים חריפים, בעלי עניין, עדיין מנסים לנגוס ביכולת האכיפה שהתחזקה בתקופת גושן, אבל יכולתם הולכת ומצטמצמת.

היו"ר הבא, או הבאה, צריכים להיות אלה שיהפכו את כל ההלכה הגדולה הזו למעשה של חיי יומיום, וגם, וזה העיקר, יהיו מסוגלים לאכוף אותה במלוא עוצמתה.

הנה עשרת הפרויקטים המרכזיים מימי גושן:

1. בית משפט כלכלי הפך למציאות. המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נחנכה ומכהנים בה שופטים בעלי מומחיות כלכלית שידונו בהליכים אזרחיים, מינהליים ופליליים בתחום התאגידים וניירות ערך.

2. חוק ייעול הליכי אכיפה, הנותן סמכות אכיפה מינהלית ליו"ר רשות ניירות ערך, כבר עבר וחוקק בכנסת.

3. הצעת חוק תקינה מנהלית, שנועד להקנות לרשות סמכות לתקינה מנהלית לגורמים המפוקחים על ידיה, מצויה בשלב של תזכיר חוק שכבר הופץ ויובא בקרוב בפני ועדת שרים לחקיקה.

4. נחקק חוק הסדרת תחום זירות מסחר ופורקס. התקנות יגיעו בקרוב לאישור ועדת הכספים.

5. נקבעו תקנות ניירות ערך בעניין בקרה פנימית והצהרות מנהלים, בהתאם לכללי ממשל תאגידי, בהתבסס על עקרונות חוק סרביינס-אוקסלי האמריקני ויישום ייחודי בישראל. תחולה: הדוחות השנתיים ל-2010 שיתפרסמו במארס השנה.

6. העברת הפיקוח על תעודות סל וקרנות סל ממשטר של גילוי למשטר של פיקוח. הדבר מצוי בשלב של תיקון לחוק הקרנות ועומד לאישור ועדת הכספים בכנסת.

7. מערכת בקרת מסחר חדשה כבר החלה לפעול - פיתוח עצמאי של הרשות שמאפשר מעקב בזמן אמת על כל פעולות המסחר ואיתור עבירות תוך כדי מסחר.

8. פרויקט שיפור וקיצור הדוחות הכספיים של כלל החברות הנסחרות בישראל. הנחיות מחייבות כבר פורסמו ביחס לנדל"ן מניב להשקעה, ובשבועות הקרובים יתפרסמו גם לתאגידי הגז והנפט.

9. המוסד לפיקוח על רואי חשבון מבקרים מצוי בשלב של תזכיר חוק לקראת תחילת הליכי חקיקה בקרוב והקמת מוסד פיקוח עצמאי על רואי חשבון מבקרים.

10. הסכם הכרה הדדית עם אירופה. הוועדה האירופית של רגולטורים לני"ע (CESR) בחנה את השאלה אם הרגולציה הישראלית לגבי תשקיפים שקולה לרגולציה המקבילה לאיחוד האירופי ותודיע על החלטתה בקרוב.

צרו איתנו קשר *5988